Definicja Lombardowy Kredyt. Co oznacza zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli.
kredyt lombardowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lombardowy Kredyt

Co oznacza KREDYT LOMBARDOWY: Krótkoterminowy kredyt udzielany pod zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W razie banku centralnego kredyt lombardowy znaczy kredyt pod zastaw papierów wartościowych udzielany bankom komercyjnym
Definicja Know-How:
Co to jest Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak kredyt lombardowy.
Definicja Konwergencja Nominalna:
Co to jest konwergencja to zbieżność zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach, które w wysokim stopniu kredyt lombardowy.
Definicja Kredyt Płatniczy:
Co to jest Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym kredyt lombardowy.
Definicja Kapitał Początkowy:
Co to jest ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczony będzie miał kredyt lombardowy.

Czym jest kredyt lombardowy znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: