Definicja Kredyty. Co oznacza poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest.
kredyty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kredyty

Co oznacza KREDYTY: Kredyty to aktywa finansowe posiadane poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne, które pośredniczą między oszczędzającymi (a więc tymi, którzy mają nadmiar pieniędzy i są skłonni ich część zaoszczędzić), a tymi, którzy potrzebują w danym momencie kapitału (zwykle ponieważ potrzebują więcej pieniędzy niż posiadają), gdyż na przykład budują nowe zakłady pracy, modernizują istniejące już fabryki (kredyt inwestycyjny) albo szukają środków na pokrycie bieżących kosztów, takich jak na przykład zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, wypłata wynagrodzeń, wyliczenia z kontrahentem (kredyt obrotowy). Kredyty umożliwiają stworzenie większości mieszkań i zakup dóbr trwałego użytku, takich jak na przykład samochody. Zakup „na raty” jest niczym innym jak zakupem na kredyt. Bez kredytów postęp współczesnych gospodarek nie abyłaby możliwy, gdyż inwestorzy i konsumenci musieliby zgromadzić środki równe kosztowi całej inwestycji lub cenie dobra trwałego użytku. To często trwałoby bardzo długo. Kredyt umożliwia zatem oderwanie w okresie konsumpcji i inwestycji od posiadanych środków. Poziom kredytu w gospodarce, mierzony jego relacją do PKB, rośnie zwykle wraz ze wzrostem produkcji. Na poziom kredytów w gospodarce oddziałują stopy procentowe, a więc wydatek, który ponosi podmiot zaciągający kredyt, i zasady przyznawania kredytów (na przykład zabezpieczenie zwrotu kredytu, którego może się domagać bank). Nadmierny przyrost kredytu, kiedy stopy procentowe są niskie, może abyć niebezpieczny dla gospodarki, jeżeli banki nie przestrzegają mierników ostrożności ustalanych poprzez nadzór bankowy i rozluźniają oceny ryzyka. Istnieje wtedy groźba, że część odsetek od kredytów albo samych kredytów nie będzie spłacana, gdy gospodarka wejdzie w stan recesji. W momencie recesji spółki mają niższe zyski albo ponoszą utraty, a konsumenci dysponują mniejszymi dochodami albo w ogóle tracą pracę. Te złe kredyty mogą pogorszyć sytuacją finansową banków i w krańcowej sytuacji doprowadzić do zapaści całego mechanizmu finansowego. Dlatego banki centralne starannie obserwują jak rozwija się akcja kredytowa w gospodarce i starają się nie dopuszczać do nadmiernie szybkiego wzrostu akcji kredytowej (lecz nie zawsze im się to udaje). Kredyty można kwalifikować według różnych mierników. Wykres przedstawia podział według podmiotu zaciągającego kredyt: gospodarstwa domowe (wyodrębnione kredyty walutowe to w głównej mierze kredyty hipoteczne), podmioty gospodarcze (podzielone według typów) i instytucje rządowe
Definicja Koszty Pracy:
Co to jest łączne obciążenia ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz także dodatkowe obciążenia pozapłacowe kredyty.
Definicja Koszty Uzyskania Przychodów:
Co to jest Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania kredyty.
Definicja Kredyt Kasowy:
Co to jest Dopuszczalne przekroczenie stanu konta (saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował, w ramach ustalonego limitu kredyty.
Definicja Kryteria Konwergencji (Maastricht):
Co to jest konwergencji to zestaw wymagań, które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z Maastricht (podpisanym w 1992 r kredyty.

Czym jest kredyty znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: