Definicja kurs walutowy i inflacja. Co oznacza prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce.
kurs walutowy i inflacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja kurs walutowy i inflacja

Co oznacza KURS WALUTOWY I INFLACJA: Ważnym problemem związanym z prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między państwem i zagranicą) jest związek kursu walutowego z inflacją. Generalnie rzecz biorąc, polityka pieniężna musi wybrać: • lub koncentruje się na utrzymaniu stabilnego kursu walutowego, godząc się na to aby podaż pieniądza (a w ślad za tym również inflacja) swobodnie się wymieniały; • lub koncentruje się na kontroli inflacji i podaży pieniądza, pozwalając na swobodne wahania kursu walutowego. Dlaczego trzeba dokonać takiego wyboru? Wyobraźmy sobie, że bank centralny chce utrzymać kurs na określonym, niezmiennym poziomie (stosuje system kursu stałego). Jednocześnie w państwie zwiększa się inflacja. Normalnym działaniem banku centralnego w takiej sytuacji jest podwyżka stóp procentowych banku centralnego i ograniczenie ilości pieniądza na rynku. Jeśli jednak kurs nie ulega zmianie, wyższe stopy procentowe w państwie oznaczają dodatkowe zyski dla inwestorów portfelowych. Do państwie rozpoczyna więc napływać dodatkowy kapitał, a jego zagraniczni właściciele zmieniają posiadane poprzez siebie waluty obce na walutę danego państwie. W skutku, rosną jednak rezerwy dewizowe, a w ślad za tym także ilość krajowego pieniądza, co natomiast sprzyja utrzymywaniu się inflacji na podwyższonym poziomie. Wyobraźmy sobie natomiast, że bank centralny chce ściśle kontrolować inflację, a zatem i ilość pieniądza na rynku. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, w państwie zwiększa się inflacja. Bank podnosi więc stopy procentowe, po to aby ograniczyć ilość pieniądza. Wyższe stopy zachęcają do napływu obcy kapitał – jeśli więc bank chce, by stopy pozostały na podwyższonym poziomie, musi pogodzić się ze wzmocnieniem kursu walutowego. Innymi słowy, bank centralny nie może jednocześnie kontrolować inflacji i kursu walutowego. Poprzez większość lat 90-tych Polska stosowała politykę stopniowej dewaluacji kursu walutowego. Poczynając od połowy 1999 roku polityka uległa zmianie: NBP zaczął stosować strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, jednocześnie upłynniając w 2000 roku kurs złotego. Podaż pieniądza i inflację rzeczywiście udało się znacząco lepiej kontrolować, lecz za cenę dużej zmienności kursu
Definicja Kapitał Zapasowy:
Co to jest Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat kurs walutowy i inflacja.
Definicja Księga Przychodów I Rozchodów:
Co to jest ksiąg rachunkowych do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą pośrednią między rozwiązaniami najprostszymi (jak ryczałt od kurs walutowy i inflacja.
Definicja Księgi Rachunkowe:
Co to jest księgowych działalności jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykazie składników kurs walutowy i inflacja.
Definicja Księgi Podatkowe:
Co to jest Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo inkasenci kurs walutowy i inflacja.

Czym jest kurs walutowy i inflacja znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: