Definicja Leasing. Co oznacza finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na.
leasing co to jest

Czy przydatne?

Definicja Leasing

Co oznacza LEASING: Forma umowy cywilno-prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach płaca, które jest równe przynajmniej cenie albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy poprzez leasingobiorcę. Regulaminy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem "finansującego", z kolei leasingobiorcę - "korzystającym"
Definicja Linia Kredytowa:
Co to jest podobnym działaniu do kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu czasu do ustalonej w umowie kredytowej stawki sumarycznej, nie ma jednak możliwości ponownego pobrania raz leasing.
Definicja Leseferyzm:
Co to jest francuskie określenie, które oznacza: pozwólcie działać (zostawcie nas w spokoju); wyrażające podstawową zasadę liberalizmu gospodarczego, hołdującą swobodzie gospodarczej jednostek, wolnej leasing.
Definicja Leasing Finansowy:
Co to jest kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania leasing.
Definicja Leasing Operacyjny:
Co to jest Forma umowy leasingowej, gdzie opłaty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów u leasingobiorcy, a odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca leasing.

Czym jest leasing znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: