Definicja Leasing. Co oznacza finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na.
leasing co to jest

Czy przydatne?

Definicja Leasing

Co oznacza LEASING: Forma umowy cywilno-prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach płaca, które jest równe przynajmniej cenie albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy poprzez leasingobiorcę. Regulaminy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem "finansującego", z kolei leasingobiorcę - "korzystającym"
Definicja Leasing Finansowy:
Co to jest kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania leasing.
Definicja Libor:
Co to jest z angielskiego: London Interbank Offered Rate). To jest stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, która jest określana każdego dnia leasing.
Definicja Licencja:
Co to jest istotą jest udzielenie poprzez osobę (fizyczną albo prawną), posiadającą prawo do własności intelektualnej, upoważnienia do korzystania z tej własności innemu podmiotowi w zamian za odpowiednie płaca leasing.
Definicja List Zastawny:
Co to jest wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy i wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości leasing.

Czym jest leasing znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: