Definicja leasing. Co oznacza finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na.
leasing co to jest

Czy przydatne?

Definicja leasing

Co oznacza LEASING: Forma umowy cywilno-prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach płaca, które jest równe przynajmniej cenie albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy poprzez leasingobiorcę. Regulaminy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem "finansującego", z kolei leasingobiorcę - "korzystającym"

Czym jest leasing znaczenie w Słownik L .