Definicja Kredytowa Linia. Co oznacza kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu.
linia kredytowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kredytowa Linia

Co oznacza LINIA KREDYTOWA: Obiekt kredytu o podobnym działaniu do kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu czasu do ustalonej w umowie kredytowej stawki sumarycznej, nie ma jednak możliwości ponownego pobrania raz spłaconych środków
Definicja Leasing:
Co to jest prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerpania pożytków linia kredytowa.
Definicja Leseferyzm:
Co to jest francuskie określenie, które oznacza: pozwólcie działać (zostawcie nas w spokoju); wyrażające podstawową zasadę liberalizmu gospodarczego, hołdującą swobodzie gospodarczej jednostek, wolnej linia kredytowa.
Definicja Leasing Finansowy:
Co to jest kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania linia kredytowa.
Definicja List Zastawny:
Co to jest wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy i wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości linia kredytowa.

Czym jest linia kredytowa znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: