Definicja Kredytowa Linia. Co oznacza kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu.
linia kredytowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kredytowa Linia

Co oznacza LINIA KREDYTOWA: Obiekt kredytu o podobnym działaniu do kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu czasu do ustalonej w umowie kredytowej stawki sumarycznej, nie ma jednak możliwości ponownego pobrania raz spłaconych środków
Definicja Libor:
Co to jest z angielskiego: London Interbank Offered Rate). To jest stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, która jest określana każdego dnia linia kredytowa.
Definicja Leasing:
Co to jest prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerpania pożytków linia kredytowa.
Definicja List Zastawny:
Co to jest wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy i wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości linia kredytowa.
Definicja Liberalizacja Gospodarki:
Co to jest gospodarki jest działaniem z zakresu polityki gospodarczej, polegającym na ograniczeniu ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych. Liberalizacja jest zwykle elementem pakietu reform linia kredytowa.

Czym jest linia kredytowa znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: