Definicja Zastawny List. Co oznacza stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego.
lt zastawny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastawny List

Co oznacza LIST ZASTAWNY: Rodzaj papieru wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy i wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. Banki emitują listy zastawne, zabezpieczone własnym majątkiem w celu zebrania kapitałów pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny
Definicja Libor:
Co to jest z angielskiego: London Interbank Offered Rate). To jest stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, która jest określana każdego dnia list zastawny.
Definicja Leasing Operacyjny:
Co to jest Forma umowy leasingowej, gdzie opłaty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów u leasingobiorcy, a odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca list zastawny.
Definicja Licencja:
Co to jest istotą jest udzielenie poprzez osobę (fizyczną albo prawną), posiadającą prawo do własności intelektualnej, upoważnienia do korzystania z tej własności innemu podmiotowi w zamian za odpowiednie płaca list zastawny.
Definicja Linia Kredytowa:
Co to jest podobnym działaniu do kredytu rewolwingowego: stawki można pobierać w miarę upływu czasu do ustalonej w umowie kredytowej stawki sumarycznej, nie ma jednak możliwości ponownego pobrania raz list zastawny.

Czym jest list zastawny znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: