Definicja Zastawny List. Co oznacza stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego.
lt zastawny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastawny List

Co oznacza LIST ZASTAWNY: Rodzaj papieru wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy i wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. Banki emitują listy zastawne, zabezpieczone własnym majątkiem w celu zebrania kapitałów pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny
Definicja Leasing Operacyjny:
Co to jest Forma umowy leasingowej, gdzie opłaty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów u leasingobiorcy, a odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca list zastawny.
Definicja Liberalizacja Gospodarki:
Co to jest gospodarki jest działaniem z zakresu polityki gospodarczej, polegającym na ograniczeniu ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych. Liberalizacja jest zwykle elementem pakietu reform list zastawny.
Definicja Leasing Finansowy:
Co to jest kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania list zastawny.
Definicja Leseferyzm:
Co to jest francuskie określenie, które oznacza: pozwólcie działać (zostawcie nas w spokoju); wyrażające podstawową zasadę liberalizmu gospodarczego, hołdującą swobodzie gospodarczej jednostek, wolnej list zastawny.

Czym jest list zastawny znaczenie w Słownik L .

  • Dodano:
  • Autor: