Definicja Obrotowy Majątek. Co oznacza które cały czas znajdują się w obrocie gospodarczym i.
majątek obrotowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obrotowy Majątek

Co oznacza MAJĄTEK OBROTOWY: Składniki majątkowe przedsiębiorcy, które cały czas znajdują się w obrocie gospodarczym i których obieg i przetwarzanie stanowi faktyczną działalność przedsiębiorstwa. Są to zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe poświęcone do obrotu i środki pieniężne
Definicja Mechanizm Dostosowawczy:
Co to jest System, który pozwala na powrót gospodarki do stanu równowagi, po wystąpieniu szoku gospodarczego (takimi mechanizmami są między innymi mobilność siły roboczej i elastyczność cen i płac majątek obrotowy.
Definicja Masowa Prywatyzacja:
Co to jest Jedna z metod prywatyzacji zastosowanych w momencie transformacji, polegająca na nieodpłatnym przekazaniu wszystkim obywatelom pakietów akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw majątek obrotowy.
Definicja Mediacja:
Co to jest Sposób rozwiązywania sporów za pośrednictwem mediatora (strona trzecia), który wysuwa niezobowiązujące sugestie rozwiązania sporu majątek obrotowy.
Definicja Monopolista:
Co to jest albo ekipa przedsiębiorstw działających w porozumieniu, którzy jako jedyni na rynku sprzedają dane dobro albo usługę, mając poprzez to możliwość swobodnego ustalania jego ceny. Patrz również oligopol majątek obrotowy.

Czym jest majątek obrotowy znaczenie w Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: