Definicja Makroekonomia. Co oznacza która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest.
makroekonomia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Makroekonomia

Co oznacza MAKROEKONOMIA: Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest zrozumienie pełnego obrazu funkcjonowania gospodarki zamiast analizowania prawidłowości wyborów dokonywanych poprzez poszczególne podmioty. Makroekonomia polega na fundamentach tworzonych poprzez mikroekonomię, która opisuje zachowanie gospodarstw domowych, spółek albo pojedynczych rynków. Na tej podstawie tworzy modele funkcjonowania całej gospodarki, które w uproszczonej formie próbują odwzorować najważniejsze związki łączące decyzje podmiotów w gospodarce. Makroekonomia stara się więc odpowiedzieć na zapytanie: • w jaki sposób społeczeństwo wytwarza dobra? • w jaki sposób je dzieli? • w jaki sposób działanie rządu i banku centralnego, a więc polityka gospodarcza może wpłynąć na stan gospodarki? Makroekonomiści zastanawiają się również nad tym, jakie są powody bezrobocia. Dlaczego nie wszystkich grup zawodowych albo wiekowych dotyczy ono bardziej a innych mniej? Próbują określić, co tj. stan pełnego zatrudnienia w gospodarce. Badają, dlaczego ceny rosną i jak to się dzieje, że w nie wszystkich państwach podnoszą się one szybciej, a w innych są stabilne - a więc usiłują zrozumieć zdarzenie inflacji. Łącząc zagadnienia produkcji towarów i świadczenia usług, wytwarzania i inflacji starają się odpowiedzieć na zapytanie: jaką maksymalną ilość dóbr może wytworzyć gospodarka bez wywoływania inflacji? Odnosząc się do rządu, analizują jak jego opłaty i wysokość podatków wpływa na poziom aktywności gospodarczej i na poziom cen w całej gospodarce, co dzieje się, kiedy rząd wydaje więcej niż zbiera podatków, a zatem odnotowuje deficyt budżetowy. Makroekonomia bada także impulsy wpływające na kształtowanie się kursów walutowych i wpływ kursu na poziom zamiany dóbr i usług państwie z zagranicą. Obiektem dociekań są też różnice w bogactwie między narodami: jakie impulsy sprawiają, że jedne państwa bogacą się szybciej a inne wolniej, jakimi metodami państwa ubogie mogą wyrwać się z nędzy (zajmuje się tym teoria wzrostu gospodarczego)? Jak widać, spojrzenie makroekonomisty jest spojrzeniem poprzez teleskop w odróżnieniu od punktu widzenia mikroekonomisty, która spogląda poprzez mikroskop, chcąc zbadać prawidłowości wyboru jednostek, pojedynczej spółki czy rynku na dane dobro lub usługę
Definicja Monetaryzm:
Co to jest teorią ekonomiczną, która szczególnie sporo uwagi poświęca zagadnieniu pieniądza. Tak jak teoria keynesowska poddała w wątpliwość nie wszystkie założenia ekonomii neoklasycznej, tak monetaryzm makroekonomia.
Definicja Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:
Co to jest jednolite zasady prowadzenia rachunkowości umożliwiające porównanie sprawozdań finansowych z różnych państw. Sporo spółek w Polsce prowadzi rachunkowość według dwóch standardów - polskiego i makroekonomia.
Definicja Masowa Prywatyzacja:
Co to jest Jedna z metod prywatyzacji zastosowanych w momencie transformacji, polegająca na nieodpłatnym przekazaniu wszystkim obywatelom pakietów akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw makroekonomia.
Definicja m1 (Pieniądz m1):
Co to jest Najwęższa pojęcie ilości pieniądza; zawiera w sobie gotówkę, depozyty na żądanie, inne rachunki czekowe i czeki podróżne. W Polsce, w końcu 2006 roku M1 wynosił około 261 mld złotych makroekonomia.

Czym jest makroekonomia znaczenie w Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: