Definicja Walutowego Kursu Mechanizm. Co oznacza jaki sposób kształtować poziom tak ważnej zmiennej.
mechanizm kursu walutowego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Walutowego Kursu Mechanizm

Co oznacza MECHANIZM KURSU WALUTOWEGO: Każdy bank centralny musi zdecydować, w jaki sposób kształtować poziom tak ważnej zmiennej makroekonomicznej, jaką jest kurs walutowy, który jest ceną walut obcych wyrażoną w walucie naszego państwie. Cena ta zależy od popytu na walutę krajową i od jej podaży. W ekonomii mówi się o trzech fundamentalnych mechanizmach kursowych: • system kursu stałego bazuje na tym, że bank centralny ogłasza po jakim kursie będzie sprzedawać albo skupywać dowolną ilość obcych walut. Tak wyglądała na przykład polityka NBP w roku 1990 (dolary abyły sprzedawane albo skupowane po 9500 starych złotych). Oczywiście, nie ma wówczas pewności, czy bank skupi dokładnie tyle samo walut, ile sprzeda, więc każdego dnia wymienia się poziom rezerw dewizowych; • system kursu płynnego bazuje na tym, że bank centralny pozwala, by kurs walutowy wyznaczany abył na rynku walutowym, w oparciu o wolną grę podaży i popytu na waluty zagraniczne. Jeśli popyt przeważa nad podażą, waluta krajowa ulega osłabieniu. Jeśli podaż przeważa nad popytem waluta krajowa umacnia się. Każdego dnia określa się więc cena równowagi, a rezerwy dewizowe banku centralnego pozostają na stałym poziomie – na zmianę ich wielkości wyrażonej w jednej walucie (na przykład w dolarach USA) mogą wpływać jedynie zmiany kursów krzyżowych różnych walut, wchodzących w skład rezerw (tak wygląda obecna polityka NBP); • system niepełnej płynności (system kursu płynnego w określonym paśmie) bazuje na tym, że bank centralny pozwala, by kurs walutowy wyznaczany abył na rynku walutowym. Jednocześnie określa jednak poziom kursu, którego chciałaby bronić (tak zwany parytet), i max. odchylenie kursu rynkowego od parytetu (na przykład +/-15%). Jeśli kształtowanie się podaży i popytu grozi tym, że kurs mógłaby odchylić się od parytetu silniej, bank ma obowiązek interweniować – a więc wpływać na poziom rynkowy kursu przez sprzedaż albo skup dewiz. Rezerwy dewizowe zmieniają się tylko wówczas, gdy bank interweniuje.prócz wspomnianych wyżej trzech fundamentalnych systemów, możliwe są również ich modyfikacje (crawling peg, crawling band, managed float). Kształtowanie się kursu walutowego przy różnych mechanizmach kursowych przedstawia powyższy model
Definicja Mediacja:
Co to jest Sposób rozwiązywania sporów za pośrednictwem mediatora (strona trzecia), który wysuwa niezobowiązujące sugestie rozwiązania sporu mechanizm kursu walutowego.
Definicja Masowa Prywatyzacja:
Co to jest Jedna z metod prywatyzacji zastosowanych w momencie transformacji, polegająca na nieodpłatnym przekazaniu wszystkim obywatelom pakietów akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw mechanizm kursu walutowego.
Definicja Międzynarodowe Instytucje Finansowe:
Co to jest instytucje finansowe zostały powołane głównie w celu regulowania przepływów finansowych na świecie i zapobiegania wydarzeniom kryzysowym i zapewnienia państwom środków finansowych na postęp mechanizm kursu walutowego.
Definicja Marshall Alfred:
Co to jest 1842-1924) Angielski ekonomista, jeden z założycieli szkoły neoklasycznej. Badacz zachowania konsumentów i producentów, artysta analizy popytu bazującej na pojęciu elastyczności. Jego w najwyższym mechanizm kursu walutowego.

Czym jest mechanizm kursu walutowego znaczenie w Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: