Definicja Monetaryzm. Co oznacza która szczególnie sporo uwagi poświęca zagadnieniu pieniądza. Tak.
monetaryzm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Monetaryzm

Co oznacza MONETARYZM: Monetaryzm jest teorią ekonomiczną, która szczególnie sporo uwagi poświęca zagadnieniu pieniądza. Tak jak teoria keynesowska poddała w wątpliwość nie wszystkie założenia ekonomii neoklasycznej, tak monetaryzm podważył podstawy keynesizmu. Monetaryzm zakwestionował pogląd, że polityka fiskalna jest skutecznym narzędziem stabilizowania gospodarki w wypadku pełnego zatrudnienia pracy i kapitału, a polityka pieniężna (monetarna) jest bezużyteczna. Według teorii keynesowskiej, poziom PKB jest zmienny (gdyż zależy od zagregowanego popytu w gospodarce), a poziom cen jest stały (zależy od wydatków produkcji). Monetaryzm powrócił z kolei do ilościowej teorii pieniądza, której wyrazem jest równanie zamiany Fishera z początku XX w. W równaniu tym, przy założeniu stałej prędkości obiegu pieniądza (mówi ona ile razy w ciągu roku 1 złoty jest wydawany) i danego poziomu PKB (odpowiadającego pełnemu zatrudnieniu w ekonomii neoklasycznej), dany przyrost ilości pieniądza prowadzi do takiego samego wzrostu poziomu cen. Według monetaryzmu, inflacja bezpośrednio zależy więc od wielkości podaży pieniędzy w gospodarce, a niewłaściwa polityka pieniężna na dłuższą metę zawsze prowadzi do wzrostu cen albo deflacji, a nie do zmian poziomu produkcji. Czołowy prekursor monetaryzmu, Milton Friedman (laureat nagrody Nobla w zakresie ekonomii) sformułował zasadę polityki pieniężnej, według której stopa wzrostu ilości pieniądza powinna abyć stała, gdyż zmienne i długotrwałe opóźnienia w efektach tej polityki sprawiają, iż przy takiej regule popełnia się najmniej błędów w stabilizowaniu PKB. Friedman pokazał, że keynesiści są w błędzie, uważając iż kosztem wyższej inflacji można osiągnąć trwale niższe bezrobocie. Prawidłowość zwana krzywą Philipsa działa tylko w krótkim czasie, ponieważ w długim okresie ludzie zmieniają własne oczekiwania inflacyjne i rosną tylko ceny, a produkcja się nie wymienia. Monetaryzm zmusił więc keynesizm do skierowania uwagi na rolę polityki pieniężnej i rewizji wielu poglądów na skuteczność interwencji rządowej. Między innymi w wyniku integracji obu tych idei powstał główny nurt ekonomii
Definicja Model Cyklu Życia:
Co to jest poziom konsumpcji i oszczędności z wiekiem osób prowadzących gospodarstwo domowe. Odpowiednio z teorią jego autora, Franco Modiglianiego, gospodarstwa domowe dążą do równomiernego poziomu konsumpcji monetaryzm.
Definicja Model Wzrostu Solowa:
Co to jest poprzez Roberta Solowa schemat ekonomiczny, gdzie stopa wzrostu gospodarczego zależy w długim okresie tylko od wzrostu liczby pracowników i postępu technicznego. Przejściowo, przyrost gospodarczy monetaryzm.
Definicja Model Is-Lm:
Co to jest makroekonomiczny, który łączy rynek dóbr i usług z rynkiem finansowym. Równowaga w modelu IS-LM następuje wtedy, kiedy jednocześnie w równowadze znajdują się rynek dóbr; podaż jest równa popytowi a monetaryzm.
Definicja Makroekonomia:
Co to jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest zrozumienie pełnego obrazu funkcjonowania gospodarki zamiast analizowania prawidłowości wyborów dokonywanych poprzez monetaryzm.

Czym jest monetaryzm znaczenie w Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: