Definicja Centralnego Banku Niezależność. Co oznacza fundamentalnym zadaniem jest zapewnienie.
niezależnoŚć banku co to jest

Czy przydatne?

Definicja Centralnego Banku Niezależność

Co oznacza NIEZALEŻNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO: Bank centralny jest instytucją, której fundamentalnym zadaniem jest zapewnienie stabilności pieniądza. Warunkiem realizacji tej funkcji jest całkowita niezależność banku centralnego. Niezależność banku centralnego nie jest celem samym w sobie. Jest jedynie narzędziem służącym temu, by państwo dysponował silną i stabilną walutą. Jak pokazują doświadczenia historyczne, im mocniejsza jest pozycja banku centralnego, tym niższa jest inflacja. • Choć rzadko który rząd w świadomy sposób dąży do wzrostu inflacji, to w uwarunkowaniach konfliktu między krótkookresowymi potrzebami dotyczącymi wzrostu gospodarczego a stabilnością cen, rządy zwykle wybierają przyrost. Tylko niezależny bank centralny może się temu przeciwstawić, broniąc długookresowego interesu gospodarki. • Normalną sytuacją to jest, że rządy skłonne są wydawać więcej pieniędzy niż zbierają w formie podatków, a więc pojawia się deficyt budżetowy. A jeśli jest deficyt – pojawia się pokusa, by go pokryć w najprostszy sposób, drukując więcej pieniędzy. Tylko niezależny bank centralny może powiedzieć: „nie”. • Politycy w swoich działaniach nie zawsze zachowują się racjonalnie. Dążenie do zdobycia głosów wyborczych przesłania inne racje, nawet wówczas gdy drukowanie dodatkowych pieniędzy poprzez bank centralny grozi wybuchem wysokiej inflacji. W państwach, gdzie banki centralne skazane są na wykonywanie poleceń polityków, dochodzi niejednokrotnie do wybuchu hiperinflacji (żebyło w wielu państwach Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej). Ścisły związek między stopniem niezależności banku centralnego, a utrzymaniem poprzez dziesięciolecia niskiej inflacji, widoczny jest wszędzie. Niezależność banku centralnego decyduje również o tym, na ile wiarygodna jest polityka pieniężna, jaką ten bank prowadzi. Mówiąc najkrócej, ludzie wierzą w to, że bank będzie w stanie zrealizować taką politykę, jaką zaplanował tylko wówczas, jeśli widzą, że nikt – ani rząd, ani parlament – nie jest w stanie zmusić banku do odejścia od jej realizacji. By zapewnić niezależność banku centralnego, należy zadbać o kilka fundamentalnych uregulowań prawnych: • bank centralny musi abyć jedyną instytucją, mającą prawo emitować pieniądz i prowadzić politykę pieniężną; • walka z inflacją musi abyć jasno sprecyzowanym, fundamentalnym celem działalności banku centralnego. Dbałość o spełnienie innych celów – na przykład walka z bezrobociem – może abyć uzupełnieniem podstawowej funkcji banku, lecz nie może ograniczać jej wypełniania; • bank centralny musi mieć zagwarantowane prawo do podejmowania decyzji niezależnie od stanowiska rządu, który może mieć w swojej polityce inne priorytety, niż dbałość o wartość pieniądza; • bank centralny musi abyć chroniony przed naciskiem politycznym, mającym na celu zmuszenie go do zmian polityki pieniężnej. Standardem w państwach rozwiniętych to jest, że osoby kierujące polityką banku (zarząd albo Porada Polityki Pieniężnej) są nieodwoływalne w okresie swojej kadencji. Niezależność banków centralnych mierzy się w drodze szczególnych badań, porównując zarówno rozwiązania prawne jak rzeczywiste funkcjonowanie banku. Im bardziej niezależny abył w latach 1970-95 bank centralny danego państwie, tym niższą udało się osiągnąć inflację
Definicja Negocjacje Zbiorowe:
Co to jest pracodawcą albo ich grupą a przedstawicielami pracowników w kwestii określenia warunków pracy i zatrudnienia i ułożenia wzajemnych stosunków między obu stronami; prawo szczegółowo klasyfikuje niezależność banku centralnego.
Definicja Nisza Rynkowa:
Co to jest niewielka ekipa nabywców gotowa zapłacić za zaspokojenie swoich specyficznych potrzeb. Nabywcy tworzący nisze rynkowe są zazwyczaj niezbyt liczni dla dużych koncernów, co stwarza okazje dla małych niezależność banku centralnego.
Definicja Nominalna Stopa Procentowa:
Co to jest przychodu z inwestycji do zaangażowanego kapitału albo wydatek pożyczenia pieniędzy - lecz bez uwzględnienia istotnego efektu częstszej kapitalizacji albo efektu systematycznej spłaty kredytu niezależność banku centralnego.
Definicja Naturalna Stopa Bezrobocia:
Co to jest Stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy znajduje się w równowadze; informuje jaki proc. osób czynnych zawodowo nie chce podjąć pracy za ustaloną na rynku płacę niezależność banku centralnego.

Czym jest niezależnoŚć banku centralnego znaczenie w Słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: