Definicja Odszkodowanie. Co oznacza zobowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego.
odszkodowanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Odszkodowanie

Co oznacza ODSZKODOWANIE: Suma, którą ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego albo dobrowolnego w przypadku zaistnienia określonego w regulaminach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wyplata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody
Definicja Okres Odsetkowy:
Co to jest Moment, za jaki są rozliczane i płacone odsetki od kredytu albo depozytu odszkodowanie.
Definicja Osoba Prawna:
Co to jest prawa to jest podmiot stosunków cywilnoprawnych. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym regulaminy specjalne przyznają osobowość prawną (na przykład nie wszystkie spółki odszkodowanie.
Definicja OszczędnoŚci:
Co to jest oszczędności rozumie się w ekonomii cały dochód, który nie zostaje w danym okresie poświęcony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Oszczędności są niezbędne po to, aby możliwy abył odszkodowanie.
Definicja Opłata Skarbowa:
Co to jest Opłata pobierana od różnych czynności administracyjnych dokonywanych poprzez instytucje publiczne odszkodowanie.

Czym jest odszkodowanie znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: