Definicja Odszkodowanie. Co oznacza zobowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego.
odszkodowanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Odszkodowanie

Co oznacza ODSZKODOWANIE: Suma, którą ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego albo dobrowolnego w przypadku zaistnienia określonego w regulaminach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wyplata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody
Definicja Obszar Walutowy:
Co to jest w dziedzinie polityki monetarnej i rynków finansowych między różnymi państwami bez określenia zakresu ich współpracy. Region walutowy najczęściej powstaje bez świadomej działalności w kierunku odszkodowanie.
Definicja Odsetki Płatne Z Góry:
Co to jest Odsetki wypłacane albo dopisywane do kapitału na początku okresu odsetkowego - użytkowane tu jest zazwyczaj dyskonto odszkodowanie.
Definicja Odsetki Proste:
Co to jest Odsetki dopisywane do kapitału jednokrotnie po upływie okresu odsetkowego odszkodowanie.
Definicja Opłata Skarbowa:
Co to jest Opłata pobierana od różnych czynności administracyjnych dokonywanych poprzez instytucje publiczne odszkodowanie.

Czym jest odszkodowanie znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: