Definicja ogólna wydajnoŚć czynników produkcji. Co oznacza produkcji (odmiennie: produktywności, z.
ogólna wydajnoŚć czynników co to jest

Czy przydatne?

Definicja ogólna wydajnoŚć czynników produkcji

Co oznacza OGÓLNA WYDAJNOŚĆ CZYNNIKÓW PRODUKCJI: Przyrost ogólnej wydajności czynników produkcji (odmiennie: produktywności, z angielskiego: productivity) to ta część przyrostu produkcji, której nie da się wyjaśnić zwiększonymi nakładami pracy i kapitału. Przyrost ten wynika z postępu techniczno-organizacyjnego, wdrożenia efektów badań naukowych, rosnącego doświadczenia i wiedzy, a co za tym idzie ze wzrostu efektywności zastosowania czynnika pracy i kapitału produkcyjnego. Przyrost ogólnej wydajności czynników produkcji uważany jest często za jeden z najważniejszych, syntetycznych wskaźników określających charakter wzrostu gospodarczego. Gospodarki przodujące na świecie osiągają swój wysoki poziom rozwoju właśnie dzięki lepszemu użyciu posiadanych zasobów czynników produkcji. Ich przyrost ma charakter intensywny, w trakcie gdy przyrost bazujący na zwiększaniu ilości używanych zasobów przy stałej albo pogarszającej się ogólnej wydajności czynników produkcji można określić jako przyrost ekstensywny. W odróżnieniu od wzrostu intensywnego, przyrost ekstensywny zwykle błyskawicznie napotyka na poważne bariery braku zasobów. Istotę rozliczenia wzrostu ogólnej wydajności czynników produkcji łatwo wytłumaczyć na uproszczonym przykładzie, pomijającym problem tak zwany efektów skali produkcji. Załóżmy, że pomiędzy dwoma kolejnymi latami PKB wzrósł o 5%. Jednak zarówno wzrost kapitału produkcyjnego, jak kapitału ludzkiego wyniósł jedynie po 3%. Skoro tak, to nakłady czynników produkcji wzrosły łącznie o 3%, a więc na przyrost PKB składają się dwa przedmioty: 3% wzrostu daje się wytłumaczyć zwiększonym zużyciem czynników produkcji, 2% wzrostu wynika zaś ze wzrostu ogólnej wydajności czynników produkcji. Rachunek staje się nieco trudniejszy, gdy tempo wzrostu nakładów pracy i kapitału nie jest jednakowe: o ile wzrosło łączne zastosowanie czynników? By oszacować wówczas łączny przyrost zastosowania czynników produkcji należy posłużyć się funkcją produkcji, a więc formalnym zapisem związku pomiędzy zużyciem czynników produkcji a poziomem wytworzonego PKB. Po oszacowaniu w ten sposób łącznego zużycia czynników, dalszy ciąg analizy jest taki, jak poprzednio. Ogólna wydajność czynników produkcji stanowi zwykle jedynie pewną część wzrostu produkcji – reszta wynika ze zwiększonych nakładów czynników produkcji
Definicja Odtworzeniowa Metoda Wyceny:
Co to jest składników majątku, które ze względu na obecne użytkowanie albo użytek nie są albo nie mogą abyć obiektem obrotu rynkowego, bądź gdy regulaminy specjalne wskazują na konieczność określenia takiej ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja OszczędnoŚci:
Co to jest oszczędności rozumie się w ekonomii cały dochód, który nie zostaje w danym okresie poświęcony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Oszczędności są niezbędne po to, aby możliwy abył ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja Odsetki Karne:
Co to jest Kara finansowa, w formie konieczności zapłacenia podwyższonego oprocentowania, gdy klient nie spłaca terminowo albo w całości określonych rat ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja Osoba Fizyczna:
Co to jest osoba fizyczna dysponuje zdolnością prawną, a więc do posiadania praw; należy jednak rozróżnić zdolność prawną od zdolności do czynności prawnych (nawet niemowlę może odziedziczyć fortunę, nie może ogólna wydajność czynników produkcji.

Czym jest ogólna wydajnoŚć czynników znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: