Definicja Sprawozdawczy Okres. Co oznacza są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne.
okres sprawozdawczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sprawozdawczy Okres

Co oznacza OKRES SPRAWOZDAWCZY: Rok, miesiąc, dekada, tydzień, za które są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne
Definicja Odsetki Płatne Z Dołu:
Co to jest Odsetki wypłacane albo dopisywane do kapitału na koniec okresu odsetkowego okres sprawozdawczy.
Definicja Osoba Prawna:
Co to jest prawa to jest podmiot stosunków cywilnoprawnych. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym regulaminy specjalne przyznają osobowość prawną (na przykład nie wszystkie spółki okres sprawozdawczy.
Definicja Otwarty Fundusz Emerytalny:
Co to jest płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z okres sprawozdawczy.
Definicja Odsetki Płatne Z Góry:
Co to jest Odsetki wypłacane albo dopisywane do kapitału na początku okresu odsetkowego - użytkowane tu jest zazwyczaj dyskonto okres sprawozdawczy.

Czym jest okres sprawozdawczy znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: