Definicja Opcja. Co oznacza zobowiązuje się do kupna (w razie opcji kupna) albo do sprzedaży (w.
opcja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Opcja

Co oznacza OPCJA: Instrument finansowy, którego wystawca zobowiązuje się do kupna (w razie opcji kupna) albo do sprzedaży (w razie opcji sprzedaży), w określonym terminie, (dniu wygaśnięcia albo do dnia wygaśnięcia) i za określoną w chwili zawarcia transakcji cenę, określonej ilości instrumentu bazowego albo wypłaty stawki wynikającej z różnicy pomiędzy aktualną (kasową) ceną instrumentu bazowego a ceną ustaloną w opcji. Jeśli opcja przewiduje możliwość zrealizowania transakcji do dnia wygaśnięcia, to jest opcja amerykańska. Opcja, która pozwala na wykonanie transakcji tylko w dniu wygaśnięcia to opcja europejska. Należy jednak pamiętać, że nazwy te nie mają nic wspólnego z geografią - opcjami europejskimi i amerykańskimi handluje się po obu stronach Atlantyku. Istnieje jeszcze sporo rodzajów opcji egzotycznych, gdzie moment albo dzień wykonywalności opcji określa się w inny sposób, na przykład opcje bermudzkie, azjatyckie, rosyjskie i inne
Definicja Oczekiwania Inflacyjne I Spirala Inflacyjna:
Co to jest inflacyjne, a więc oczekiwany poprzez podmioty gospodarcze i konsumentów przyrost cen, spełniają nadzwyczajnie istotną rolę w kształtowaniu się inflacji i wpływają na skuteczność prowadzonej polityki opcja.
Definicja Otwarty Fundusz Emerytalny:
Co to jest płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z opcja.
Definicja Odtworzeniowa Metoda Wyceny:
Co to jest składników majątku, które ze względu na obecne użytkowanie albo użytek nie są albo nie mogą abyć obiektem obrotu rynkowego, bądź gdy regulaminy specjalne wskazują na konieczność określenia takiej opcja.
Definicja Okres Sprawozdawczy:
Co to jest Rok, miesiąc, dekada, tydzień, za które są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne opcja.

Czym jest opcja znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: