Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty. Co oznacza składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez.
otwarty fundusz emerytalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty

Co oznacza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zebrane są dziedziczone
Definicja Okres Sprawozdawczy:
Co to jest Rok, miesiąc, dekada, tydzień, za które są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Odsetki Płatne Z Góry:
Co to jest Odsetki wypłacane albo dopisywane do kapitału na początku okresu odsetkowego - użytkowane tu jest zazwyczaj dyskonto otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Okres Kredytowania:
Co to jest Określony w umowie kredytowej moment od chwili na przykład przekazania pieniędzy klientowi do ostatecznej spłaty kredytu otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Oligopol:
Co to jest Rynek zdominowany poprzez kilka dużych spółek otwarty fundusz emerytalny.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: