Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty. Co oznacza składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez.
otwarty fundusz emerytalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty

Co oznacza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zebrane są dziedziczone
Definicja Oligopol:
Co to jest Rynek zdominowany poprzez kilka dużych spółek otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Operacje Otwartego Rynku:
Co to jest rynku są jednym z najważniejszych sposobów prowadzenia polityki pieniężnej (innymi metodami są: zmiana stóp procentowych banku centralnego albo rezerw obowiązkowych). Polegają one na zakupie lub otwarty fundusz emerytalny.
Definicja OszczędnoŚci:
Co to jest oszczędności rozumie się w ekonomii cały dochód, który nie zostaje w danym okresie poświęcony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Oszczędności są niezbędne po to, aby możliwy abył otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Opłata Skarbowa:
Co to jest Opłata pobierana od różnych czynności administracyjnych dokonywanych poprzez instytucje publiczne otwarty fundusz emerytalny.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: