Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty. Co oznacza składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez.
otwarty fundusz emerytalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Fundusz Otwarty

Co oznacza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: Fundusz, do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zebrane są dziedziczone
Definicja Okres Sprawozdawczy:
Co to jest Rok, miesiąc, dekada, tydzień, za które są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Okres Odsetkowy:
Co to jest Moment, za jaki są rozliczane i płacone odsetki od kredytu albo depozytu otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Operacje Otwartego Rynku:
Co to jest rynku są jednym z najważniejszych sposobów prowadzenia polityki pieniężnej (innymi metodami są: zmiana stóp procentowych banku centralnego albo rezerw obowiązkowych). Polegają one na zakupie lub otwarty fundusz emerytalny.
Definicja Obszar Walutowy:
Co to jest w dziedzinie polityki monetarnej i rynków finansowych między różnymi państwami bez określenia zakresu ich współpracy. Region walutowy najczęściej powstaje bez świadomej działalności w kierunku otwarty fundusz emerytalny.

Czym jest otwarty fundusz emerytalny znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: