Definicja Patent. Co oznacza do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Słownik.
patent co to jest

Czy przydatne?

Definicja Patent

Co oznacza PATENT: Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych
Definicja Przyrostowa Kapitałochłonność (Icor):
Co to jest charakterystyka efektywności wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła o jednostkę. Im wyższy ICOR patent.
Definicja Podatki:
Co to jest przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie środków umożliwiających realizację patent.
Definicja Prawa Do Akcji (Pda):
Co to jest nabywcom akcji nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA notowane są w tym samym systemie notowań patent.
Definicja Per Capita:
Co to jest Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę patent.

Czym jest patent znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: