Definicja Pieniądz. Co oznacza dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za.
pieniĄdz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pieniądz

Co oznacza PIENIĄDZ: W ekonomii definiujemy pieniądz jako dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w gospodarce, wypełniając 3 funkcje: • środka zamiany, a więc pośrednika w zamianie towarów i usług między tymi, którzy je posiadają w nadmiarze (ponieważ na przykład je produkują), a tymi którzy ich potrzebują. Gdyby nie abyło pieniądza, zamiana dóbr abyłby bardzo trudna, ponieważ posiadając jakieś dobro w nadmiarze, musielibyśmy znaleźć kogoś, kto je akurat potrzebuje – a jednocześnie posiada w nadmiarze dobro, które jest nam potrzebne. Pieniądz tę sprawę ogromnie upraszcza – wystarczy zaakceptować w zamianie za nasze dobro pieniądze, za które następnie będziemy mogli kupić to, co nam jest potrzebne; • jednostki rozrachunkowej, a więc wspólnej miary wartości dla wszystkich innych dóbr. Wartość dóbr wyrażona w jednostkach pieniądza to zwyczajnie cena; • środka tezauryzacji, a więc dobra, za pomocą którego możemy przechowywać nasze oszczędności i majątek. Każde dobro, które wypełnia te trzy funkcje i jest powszechnie akceptowane może abyć pieniądzem. Początkowo rolę pieniądza pełnił zwyczajnie jeden z towarów: w starożytnej Mezopotamii abyły to suszone skóry, a poprzez parę tysięcy lat z powodzeniem funkcję tę pełniły szlachetne metale: złoto i srebro. Jeśli rolę pieniądza pełni jakiś wyrób, to jego wartość w zamianie – to zwyczajnie wartość tego towaru. Złoto i srebro mają znaczną i stabilną wartość, kiedy więc abyły używane jako pieniądz, stabilne abyły również ceny. Od mniej więcej 250 lat coraz szerzej zaczął jednak abyć użytkowany pieniądz papierowy. To jest tak zwany pieniądz symboliczny – w tym sensie, że jego wartość w zamianie nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością dobra, z którego jest wyprodukowany. Za jego emisję odpowiedzialne jest państwo, które zleca tę rolę bankowi centralnemu. Wartość pieniądza symbolicznego, a zatem również stabilność cen zależy od tego, jak się kształtuje stosunek pomiędzy ilością pieniędzy na rynku a ilością dostępnych towarów i usług. Odpowiednio z równaniem zamiany Fishera zachwianie równowagi między tymi dwiema wielkościami (na przykład wywołane mocnym wzrostem podaży pieniądza) skutkuje niestabilność cen (inflację albo deflację)
Definicja Pożyczka Lombardowa:
Co to jest Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw pieniądz.
Definicja Poręczyciel:
Co to jest Odmiennie żyrant - osoba mająca wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić pieniądz.
Definicja Pochodne Instrumenty Finansowe:
Co to jest wszelkiego rodzaju instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników ekonomicznych lub indeksów rynkowych. Do pieniądz.
Definicja Poziom Rozwoju Gospodarczego:
Co to jest Brutto (PKB) w przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje się tak z dwóch powodów: • po pierwsze pieniądz.

Czym jest pieniĄdz znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: