Definicja Finansowe Instrumenty Pochodne. Co oznacza instrumentami finansowymi, których cena jest.
pochodne instrumenty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Finansowe Instrumenty Pochodne

Co oznacza POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE: Obejmują transakcje wszelkiego rodzaju instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników ekonomicznych lub indeksów rynkowych. Do derywatów są zaliczane transakcje takimi instrumentami jak: opcje, futures, forward, swaps, pochodne instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym, derywaty wbudowane w inne instrumenty finansowe (tylko wtedy, gdy mogą abyć obiektem obrotu oddzielnie od instrumentów, w które są wbudowane)
Definicja Przepływy Kapitału:
Co to jest świecie w poszukiwaniu najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich portfelach inwestycyjnych aktywa pochodne instrumenty finansowe.
Definicja Parametry:
Co to jest Wielkości liczbowe wiążące w modelu jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie prognozy stałe pochodne instrumenty finansowe.
Definicja Program Dostosowawczy:
Co to jest rządzących może prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi poważnymi kryzysami mieliśmy do czynienia na pochodne instrumenty finansowe.
Definicja Pożyczka Lombardowa:
Co to jest Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw pochodne instrumenty finansowe.

Czym jest pochodne instrumenty finansowe znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: