Definicja Akcyzowy Podatek. Co oznacza na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest.
podatek akcyzowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akcyzowy Podatek

Co oznacza PODATEK AKCYZOWY: Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa
Definicja Polityka Fiskalna:
Co to jest znaczy decyzje rządu na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i deficytu budżetowego. Polityka podatek akcyzowy.
Definicja Podatki BezpoŚrednie:
Co to jest bezpośrednie stanowią rodzaj podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo zgromadzony dorobek, tym wyższa podatek akcyzowy.
Definicja Popyt Na PieniĄdz:
Co to jest to ilość pieniądza (w formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty gospodarcze pragną w danym momencie posiadać podatek akcyzowy.
Definicja Podstawowe Stopy Procentowe:
Co to jest Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp procentowych NBP; bank centralny obniżając podatek akcyzowy.

Czym jest podatek akcyzowy znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: