Definicja podatek liniowy i progresywny. Co oznacza wyższe dochody są opodatkowane według wyższej.
podatek liniowy i co to jest

Czy przydatne?

Definicja podatek liniowy i progresywny

Co oznacza PODATEK LINIOWY I PROGRESYWNY: Podatek progresywny to taki, gdzie wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu których krańcowa kwota opodatkowania (tzn. kwota podatkowa, według której opodatkowana jest następna złotówka dochodu) wzrasta. Skutkuje to, że przeciętna kwota opodatkowania podatników bogatszych jest wyższa niż podatników uboższych (sytuację tę mogą skomplikować ulgi podatkowe, z których w miarę częściej korzystają bogatsi podatnicy). Podatek liniowy to natomiast taki, gdzie każda złotówka dochodu opodatkowana jest według identycznej kwoty podatkowej. Znaczy to, że niezależnie od wysokości dochodu, podatnik zapłaci państwu podatek według tej samej średniej kwoty. Podatek płask i– to użytkowana w Polsce nazwa podatku zbliżonego do podatku liniowego, skonstruowanego w taki sposób, że wprawdzie dochód opodatkowuje się według jednolitej podstawowej kwoty, lecz jednocześnie stosuje się kwotę wolną – dochód opodatkowany według zerowej kwoty. Naprawdę to jest podatek umiarkowanie progresywny, ponieważ podatnik najuboższy może w ogóle podatku nie zapłacić (0% podatku), a średnia kwota etapowo wzrasta wraz ze wzrostem dochodu (przy wysokim dochodzie zbliża się do kwoty podstawowej). Najważniejsze argumenty zwolenników i przeciwników podatku liniowego są następujące. Za podatkiem liniowym /przeciwko progresywnemu: podatek liniowy ogranicza krańcowe opodatkowanie osób zamożniejszych, zachęcając je do zwiększenia aktywności gospodarczej; podatek liniowy zwiększa oszczędności i inwestycje (ponieważ stopa oszczędności w zamożniejszych gospodarstwach domowych jest wyższa, niż w gospodarstwach ubogich); podatek liniowy doprowadzi do szybszego wzrostu gospodarczego, a więc - z czasem – do wyższych dochodów budżetu państwa; podatek liniowy jest prosty, przejrzysty, uwolniony od biurokratycznej uznaniowości, łatwy w administrowaniu; podatek liniowy jest mniej uciążliwy dla podatnika (znaczną część ciężarów raportowania można przerzucić na przedsiębiorstwa dokonujące wypłat); podatek liniowy zniechęca do ucieczki w szarą sferę podatników, którzy osiągają w miarę wysokie dochody. Za podatkiem progresywnym /przeciwko liniowemu: podatek liniowy zwiększa skalę różnic w dochodach społeczeństwa; podatek liniowy to prezent dla grup zamożnych, które mogą zużyć dodatkowe środki na luksusową konsumpcję. Jednakową stopę opodatkowania dochodów, niezależnie od ich wysokości, zapewnia podatek liniowy bez stawki wolnej. Podatek liniowy z kwotą wolną ma charakter progresywny, choć progresja jest zwykle łagodniejsza niż w razie podatku progresywnego, a więc podatku ze zróżnicowaną stopą podatkową w zależności od wysokości dochodu
Definicja Pożyczka Lombardowa:
Co to jest Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw podatek liniowy i progresywny co znaczy.
Definicja Podatek Proporcjonalny:
Co to jest Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej podatek liniowy i progresywny krzyżówka.
Definicja Podstawowe Stopy Procentowe:
Co to jest Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp procentowych NBP; bank centralny obniżaj&# podatek liniowy i progresywny co to jest.
Definicja Przyrostowa Kapitałochłonność (Icor):
Co to jest Ważna charakterystyka efektywności wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła o jednostkę. Im wy podatek liniowy i progresywny słownik.

Czym jest podatek liniowy i progresywny znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: