Definicja Podatnik. Co oznacza jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca.
podatnik co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podatnik

Co oznacza PODATNIK: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
Definicja Płynność:
Co to jest Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę podatnik.
Definicja Państwo Dobrobytu:
Co to jest społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom podatnik.
Definicja Patent:
Co to jest Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych podatnik.
Definicja Podatki BezpoŚrednie:
Co to jest bezpośrednie stanowią rodzaj podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo zgromadzony dorobek, tym wyższa podatnik.

Czym jest podatnik znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: