Definicja Podaż. Co oznacza przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż.
podaż co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podaż

Co oznacza PODAŻ: Podaż to ilość towarów i usług, które przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po zsumowaniu jej u wszystkich sprzedających uzyskamy łączną podaż rynkową. Podaż ta styka się na rynku z popytem, w wyniku czego zostaje wyznaczona cena danego towaru albo usługi. Max. możliwa do zaoferowania podaż zsumowana dla wszystkich towarów i usług określa zdolności produkcyjne gospodarki. W skład podaży towarów i usług wchodzić mogą zarówno dobra produkowane w państwie, jak importowane
Definicja Potencjalny Pkb:
Co to jest Wielkość produkcji, którą gospodarka jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych podaż.
Definicja Program Dostosowawczy:
Co to jest rządzących może prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi poważnymi kryzysami mieliśmy do czynienia na podaż.
Definicja Państwo Opiekuńcze:
Co to jest opiekuńcze, albo państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod wpływem nacisku politycznego pracowników podaż.
Definicja Przepływy Pieniężne:
Co to jest Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki podaż.

Czym jest podaż znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: