Definicja Podaż. Co oznacza przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż.
podaż co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podaż

Co oznacza PODAŻ: Podaż to ilość towarów i usług, które przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po zsumowaniu jej u wszystkich sprzedających uzyskamy łączną podaż rynkową. Podaż ta styka się na rynku z popytem, w wyniku czego zostaje wyznaczona cena danego towaru albo usługi. Max. możliwa do zaoferowania podaż zsumowana dla wszystkich towarów i usług określa zdolności produkcyjne gospodarki. W skład podaży towarów i usług wchodzić mogą zarówno dobra produkowane w państwie, jak importowane
Definicja Pożyczka Krótkoterminowa:
Co to jest Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym podaż.
Definicja Prawo Poboru:
Co to jest nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając prawo poboru na giełdzie. Prawa podaż.
Definicja PieniĄdz:
Co to jest definiujemy pieniądz jako dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w gospodarce, wypełniając 3 funkcje: • podaż.
Definicja Produkt Narodowy Brutto (Pnb):
Co to jest wyrobów i usług wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą, nie uwzględnia zaś dochodów obcych spółek podaż.

Czym jest podaż znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: