Definicja Procentowe Stopy Podstawowe. Co oznacza Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna.
podstawowe stopy procentowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Procentowe Stopy Podstawowe

Co oznacza PODSTAWOWE STOPY PROCENTOWE: Ustalane poprzez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp procentowych NBP; bank centralny obniżając albo podnosząc fundamentalne stopy procentowe wpływa pośrednio na oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach handlowych
Definicja Przedsiębiorstwo:
Co to jest spółka) w okolicy gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest organizacją, która wynajmuje od gospodarstw podstawowe stopy procentowe.
Definicja Podatki:
Co to jest przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie środków umożliwiających realizację podstawowe stopy procentowe.
Definicja Przychód:
Co to jest Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług podstawowe stopy procentowe.
Definicja Przetarg:
Co to jest transakcji, polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników) najkorzystniejszą z nich. Wyróżnia się przetargi zamknięte podstawowe stopy procentowe.

Czym jest podstawowe stopy procentowe znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: