Definicja postęp techniczny i organizacyjny. Co oznacza znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z.
postęp techniczny i co to jest

Czy przydatne?

Definicja postęp techniczny i organizacyjny

Co oznacza POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY: Postęp techniczny i organizacyjny znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji. Innymi słowy, jest w stanie zwiększyć efektywność zastosowania tych czynników. Postęp techniczny i organizacyjny wynika z kilku przyczyn: • nowych wynalazków naukowo-technicznych, pozwalających na przyrost efektywności procesu produkcji (na przykład stworzenie bardziej wydajnych maszyn; przykładem takiego postępu jest rewolucja informatyczna), • lepszej organizacji pracy przedsiębiorstw, dzięki której są one w stanie wytwarzać i sprzedawać więcej produktów (przykładem takiego postępu może abyć opracowanie nowych metod marketingu, zwiększających sprzedaż, lub nowych zasad organizacji procesu produkcyjnego, w rezultacie których przedsiębiorstwo potrzebuje mniej powierzchni magazynowych do przechowywania surowców i półproduktów), • ogólnego wzrostu zasobu wiedzy i doświadczenia społeczeństwa, dzięki którym udaje się zwiększyć ogólną wydajność czynników produkcji (przykładowo, lepsze wykształcenie i przyrost świadomości ekonomicznej pracowników skutkuje przyrost ich motywacji do pracy, a większe doświadczenie menedżerów pozwala lepiej kierować zespołami ludzkimi). Postęp techniczny i organizacyjny stanowi – w okolicy nakładów czynników produkcji - jeden z ważnych przedmiotów funkcji produkcji, a więc formalnego związku opisującego mechanizm tworzenia nowej wartości w gospodarce. Współczesna ekonomia uważa, że tempo, w jakim odbywa się postęp techniczny i organizacyjny w znacznej mierze zależy od polityki gospodarczej państwa – między innymi od jakości nauki i wysokości nakładów na badania i postęp (szczególną uwagę zwraca na to teoria endogenicznego wzrostu)
Definicja Polityka Regionalna Unii Europejskiej:
Co to jest UE ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów państw wchodzących w skład Unii. Polityka ta postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Podatnik:
Co to jest Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Pracowniczy Program Emerytalny:
Co to jest dobrowolnie poprzez pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia pracowników z pracodawcą i z inicjatywy postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Płaca:
Co to jest pracownika za świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje gospodarstwo domowe od przedsiębiorstwa za to postęp techniczny i organizacyjny.

Czym jest postęp techniczny i znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: