Definicja postęp techniczny i organizacyjny. Co oznacza znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z.
postęp techniczny i co to jest

Czy przydatne?

Definicja postęp techniczny i organizacyjny

Co oznacza POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY: Postęp techniczny i organizacyjny znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji. Innymi słowy, jest w stanie zwiększyć efektywność zastosowania tych czynników. Postęp techniczny i organizacyjny wynika z kilku przyczyn: • nowych wynalazków naukowo-technicznych, pozwalających na przyrost efektywności procesu produkcji (na przykład stworzenie bardziej wydajnych maszyn; przykładem takiego postępu jest rewolucja informatyczna), • lepszej organizacji pracy przedsiębiorstw, dzięki której są one w stanie wytwarzać i sprzedawać więcej produktów (przykładem takiego postępu może abyć opracowanie nowych metod marketingu, zwiększających sprzedaż, lub nowych zasad organizacji procesu produkcyjnego, w rezultacie których przedsiębiorstwo potrzebuje mniej powierzchni magazynowych do przechowywania surowców i półproduktów), • ogólnego wzrostu zasobu wiedzy i doświadczenia społeczeństwa, dzięki którym udaje się zwiększyć ogólną wydajność czynników produkcji (przykładowo, lepsze wykształcenie i przyrost świadomości ekonomicznej pracowników skutkuje przyrost ich motywacji do pracy, a większe doświadczenie menedżerów pozwala lepiej kierować zespołami ludzkimi). Postęp techniczny i organizacyjny stanowi – w okolicy nakładów czynników produkcji - jeden z ważnych przedmiotów funkcji produkcji, a więc formalnego związku opisującego mechanizm tworzenia nowej wartości w gospodarce. Współczesna ekonomia uważa, że tempo, w jakim odbywa się postęp techniczny i organizacyjny w znacznej mierze zależy od polityki gospodarczej państwa – między innymi od jakości nauki i wysokości nakładów na badania i postęp (szczególną uwagę zwraca na to teoria endogenicznego wzrostu)
Definicja Popyt:
Co to jest towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu (dochody i środki pochodzące z kredytu). W postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Polityka Ochrony Konkurencji:
Co to jest konkurencji jest świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do czynienia wówczas, gdy spółki są w stanie postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Podatek Od Czynności Cywilnoprawnych:
Co to jest czynności cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Obowiązek podatkowy postęp techniczny i organizacyjny.
Definicja Pożyczka Lombardowa:
Co to jest Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw postęp techniczny i organizacyjny.

Czym jest postęp techniczny i znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: