Definicja Krótkoterminowa Pożyczka. Co oznacza Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie.
pożyczka krótkoterminowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Krótkoterminowa Pożyczka

Co oznacza POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA: Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym
Definicja Przyrostowa Kapitałochłonność (Icor):
Co to jest charakterystyka efektywności wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła o jednostkę. Im wyższy ICOR pożyczka krótkoterminowa.
Definicja Podatki PoŚrednie:
Co to jest stanowią rodzaj podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych) dochodu, który podlega opodatkowaniu. Ostateczne pożyczka krótkoterminowa.
Definicja Polityka Regionalna Unii Europejskiej:
Co to jest UE ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów państw wchodzących w skład Unii. Polityka ta pożyczka krótkoterminowa.
Definicja Pakt Stabilności I Wzrostu:
Co to jest dokumentów: (1) Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego wzmocnienia pożyczka krótkoterminowa.

Czym jest pożyczka krótkoterminowa znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: