Definicja Płatniczy Środek Prawny. Co oznacza walucie, które są używane i powszechnie akceptowane.
prawny środek płatniczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Płatniczy Środek Prawny

Co oznacza PRAWNY ŚRODEK PŁATNICZY: Banknoty i monety nominowane w jakiejś walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie
Definicja Per Capita:
Co to jest Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę prawny środek płatniczy.
Definicja Płynność:
Co to jest Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę prawny środek płatniczy.
Definicja Powszechne Towarzystwo Emerytalne:
Co to jest Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich prawny środek płatniczy.
Definicja Prawa Do Akcji (Pda):
Co to jest nabywcom akcji nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA notowane są w tym samym systemie notowań prawny środek płatniczy.

Czym jest prawny środek płatniczy znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: