Definicja Przetarg. Co oznacza polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne.
przetarg co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przetarg

Co oznacza PRZETARG: Sposób zawierania transakcji, polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników) najkorzystniejszą z nich. Wyróżnia się przetargi zamknięte, z ograniczonym kręgiem oferentów i otwarte, do których przystąpić może każdy, kto spełni warunki przetargu
Definicja Prawo Poboru:
Co to jest nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając prawo poboru na giełdzie. Prawa przetarg.
Definicja Przepływy Pieniężne:
Co to jest Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki przetarg.
Definicja Polityka Pieniężna:
Co to jest jest częścią polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a więc odmiennie mówiąc niskiej inflacji przetarg.
Definicja Polska Izba Ubezpieczeń:
Co to jest Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową przetarg.

Czym jest przetarg znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: