Definicja Przychód. Co oznacza przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych.
przychód co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przychód

Co oznacza PRZYCHÓD: Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług)
Definicja PieniĄdz:
Co to jest definiujemy pieniądz jako dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w gospodarce, wypełniając 3 funkcje: • przychód.
Definicja Prawo Poboru:
Co to jest nabycia akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając prawo poboru na giełdzie. Prawa przychód.
Definicja Podstawowe Stopy Procentowe:
Co to jest Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp procentowych NBP; bank centralny obniżając przychód.
Definicja Parytet Siły Nabywczej:
Co to jest Parity (PPP), teoria zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki dopasowaniu się kursów walutowych. Teoria przychód.

Czym jest przychód znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: