Definicja Kapitałowy Rachunek. Co oznacza kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu.
rachunek kapitałowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitałowy Rachunek

Co oznacza RACHUNEK KAPITAŁOWY: Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych, jak również umorzenie długu i nabywanie/zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych. Nabywanie/zbywanie wyżej wymienionych aktywów znaczy zakup poprzez rezydentów/sprzedaż nierezydentom praw własności patentów, praw autorskich, znaków handlowych i tym podobne, a także sprzedaż gruntu ambasadom znajdującym się na terenie Polski albo zakup gruntu poprzez polskie ambasady za granicą
Definicja Rynek Pracy:
Co to jest miejscem, na którym spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by wytwarzać wyroby i usługi. Rynek pracy jest rachunek kapitałowy.
Definicja Równowaga Zewnętrzna:
Co to jest Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka rachunek kapitałowy.
Definicja Rzeczowy Majątek Trwały:
Co to jest Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe rachunek kapitałowy.
Definicja Regon:
Co to jest Główny Urząd Statystyczny numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr, które nie mogą mieć ukrytego albo jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu rachunek kapitałowy.

Czym jest rachunek kapitałowy znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: