Definicja Kapitałowy Rachunek. Co oznacza kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu.
rachunek kapitałowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitałowy Rachunek

Co oznacza RACHUNEK KAPITAŁOWY: Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych, jak również umorzenie długu i nabywanie/zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych. Nabywanie/zbywanie wyżej wymienionych aktywów znaczy zakup poprzez rezydentów/sprzedaż nierezydentom praw własności patentów, praw autorskich, znaków handlowych i tym podobne, a także sprzedaż gruntu ambasadom znajdującym się na terenie Polski albo zakup gruntu poprzez polskie ambasady za granicą
Definicja Rezerwa Obowiązkowa:
Co to jest wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny minimalizuje możliwości udzielania kredytów rachunek kapitałowy.
Definicja Rękojmia:
Co to jest Wynikające z mocy prawa poręczenie sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji rachunek kapitałowy.
Definicja Równowaga Wewnętrzna:
Co to jest Stan w gospodarce charakteryzujący się pełnym zatrudnieniem (albo ewentualnie niewielkim bezrobociem) przy stabilnych cenach i możliwie niskiej inflacji rachunek kapitałowy.
Definicja Rada Polityki Pieniężnej:
Co to jest Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes NBP. Zadaniem Porady Polityki Pieniężnej rachunek kapitałowy.

Czym jest rachunek kapitałowy znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: