Definicja rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror). Co oznacza także kontem osobistym.
rachunek oszczędnościowo co to jest

Czy przydatne?

Definicja rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror)

Co oznacza RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR): Rachunek bankowy osób fizycznych, zwany także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń przez realizację stałych zleceń i zaciąganie kredytu
Definicja Rozkład Dochodów:
Co to jest pokazuje, w jaki sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce najczęściej analizuje się rozkład dochodów rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror).
Definicja Rezerwy Walutowe:
Co to jest zapasy obcych walut przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc płynność w przypadkach kryzysowych rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror).
Definicja Rynek Pieniężny:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror).
Definicja Reżim Kursowy:
Co to jest mechanizm kursu walutowego, to określenie warunków wpływających w zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe mechanizmy: kursów stałych i kursów rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror).

Czym jest rachunek oszczędnościowo znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: