Definicja rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror). Co oznacza także kontem osobistym.
rachunek oszczędnościowo co to jest

Czy przydatne?

Definicja rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror)

Co oznacza RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR): Rachunek bankowy osób fizycznych, zwany także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń przez realizację stałych zleceń i zaciąganie kredytu
Definicja Reverse Repo:
Co to jest na sprzedaży poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w określonym terminie i określonym czasie. Patrz też rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) co znaczy.
Definicja Rachunek Zysków I Strat:
Co to jest Kolekcja wydatków i strat z dochodami i zyskami spółki w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) krzyżówka.
Definicja Rentowność Inwestycji:
Co to jest Wartość wyznaczana poprzez wielkość przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji określana jest w rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) co to jest.
Definicja Rynek Pieniężny:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery wartościowe o krótkim terminie zapada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) słownik.

Czym jest rachunek oszczędnościowo znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: