Definicja rachunek zysków i strat. Co oznacza zyskami spółki w danym okresie; zwany także.
rachunek zysków i strat co to jest

Czy przydatne?

Definicja rachunek zysków i strat

Co oznacza RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: Kolekcja wydatków i strat z dochodami i zyskami spółki w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników
Definicja Rynek Walutowy:
Co to jest sprzedaje się i kupuje obce waluty (sprzedają je na przykład spółki, które zarobiły je dzięki eksportowi, a kupują na przykład spółki, które potrzebują dewiz do zapłaty za import). Na rynku walutowym rachunek zysków i strat.
Definicja Rentowność Inwestycji:
Co to jest poprzez wielkość przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji określana jest wskaźnikiem procentowym do rachunek zysków i strat.
Definicja Raty Leasingowe:
Co to jest Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę rachunek zysków i strat.
Definicja Rzeczowy Majątek Trwały:
Co to jest Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe rachunek zysków i strat.

Czym jest rachunek zysków i strat znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: