Definicja Rating. Co oznacza instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego.
rating co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rating

Co oznacza RATING: Ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowiązań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości i analizy wszystkich typów ryzyka związanego z zakupem tych papierów
Definicja Ricardo David:
Co to jest Klasyczny angielski ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia dobra – stanowiącą do dziś jedną z podstaw rating.
Definicja Rynek:
Co to jest miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście istnieć jako jedno, fizyczne miejsce – rating.
Definicja Równowaga Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza to stan, gdzie popyt na rynku jest równy podaży. Jeśli stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług i czynników produkcji to mówimy o stanie równowagi ogólnej. To czy rating.
Definicja Rachunek Wyników:
Co to jest zobacz: rachunek zysków i strat rating.

Czym jest rating znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: