Definicja Rating. Co oznacza instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego.
rating co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rating

Co oznacza RATING: Ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowiązań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości i analizy wszystkich typów ryzyka związanego z zakupem tych papierów
Definicja Rezerwy Walutowe:
Co to jest zapasy obcych walut przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc płynność w przypadkach kryzysowych rating.
Definicja Rozwój Regionalny:
Co to jest to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regionów rating.
Definicja Rata Kapitałowa:
Co to jest Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat rating.
Definicja Równowaga Zewnętrzna:
Co to jest Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka rating.

Czym jest rating znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: