Definicja Leasingowe Raty. Co oznacza okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania.
raty leasingowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Leasingowe Raty

Co oznacza RATY LEASINGOWE: Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę
Definicja Rękojmia:
Co to jest Wynikające z mocy prawa poręczenie sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji raty leasingowe.
Definicja Rezerwy:
Co to jest Ogół funduszy, które podmiot gospodarczy utrzymuje ze względu na możliwość wystąpienia niespodziewanych potrzeb, na skutek wymagań prawnych albo z uwagi na zawarte umowy raty leasingowe.
Definicja Rynek Kapitałowy:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Główną rolą rynku raty leasingowe.
Definicja Rzeczowy Majątek Trwały:
Co to jest Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe raty leasingowe.

Czym jest raty leasingowe znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: