Definicja Repo Reverse. Co oznacza poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym.
reverse repo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Repo Reverse

Co oznacza REVERSE REPO: Operacja polegająca na sprzedaży poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w określonym terminie i określonym czasie. Patrz też repo
Definicja Reeksport:
Co to jest Sprzedaż za granicę dóbr, które zostały uprzednio zaimportowane do państwie reverse repo.
Definicja Rating:
Co to jest finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność reverse repo.
Definicja Równanie Fishera:
Co to jest Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do tego, że istnieje długookresowy związek reverse repo.
Definicja Rozkład Dochodów:
Co to jest pokazuje, w jaki sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce najczęściej analizuje się rozkład dochodów reverse repo.

Czym jest reverse repo znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: