Definicja Obowiązkowa Rezerwa. Co oznacza gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą.
rezerwa obowiązkowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obowiązkowa Rezerwa

Co oznacza REZERWA OBOWIĄZKOWA: Min. stosunek wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny minimalizuje możliwości udzielania kredytów poprzez banki komercyjne, a zatem ogranicza podaż pieniądza, obniżenie tej stopy zwiększa podaż pieniądza
Definicja Równowaga Zewnętrzna:
Co to jest Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka rezerwa obowiązkowa co znaczy.
Definicja Rentowność Inwestycji:
Co to jest Wartość wyznaczana poprzez wielkość przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji określana jest w rezerwa obowiązkowa krzyżówka.
Definicja Reasekuracja:
Co to jest Podział ryzyka ubezpieczeniowego między sporo spółek ubezpieczeniowych. Coś w rodzaju ubezpieczenia dla spółki ubezpieczeniowej rezerwa obowiązkowa co to jest.
Definicja Rating:
Co to jest finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwag rezerwa obowiązkowa słownik.

Czym jest rezerwa obowiązkowa znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: