Definicja Obowiązkowa Rezerwa. Co oznacza gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą.
rezerwa obowiązkowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obowiązkowa Rezerwa

Co oznacza REZERWA OBOWIĄZKOWA: Min. stosunek wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny minimalizuje możliwości udzielania kredytów poprzez banki komercyjne, a zatem ogranicza podaż pieniądza, obniżenie tej stopy zwiększa podaż pieniądza
Definicja Równowaga Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza to stan, gdzie popyt na rynku jest równy podaży. Jeśli stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług i czynników produkcji to mówimy o stanie równowagi ogólnej. To czy rezerwa obowiązkowa.
Definicja Rachunek Wyników:
Co to jest zobacz: rachunek zysków i strat rezerwa obowiązkowa.
Definicja Rada Unii Europejskiej:
Co to jest Council of the European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji należy koordynacja ogólnej polityki rezerwa obowiązkowa.
Definicja Równowaga Wewnętrzna:
Co to jest Stan w gospodarce charakteryzujący się pełnym zatrudnieniem (albo ewentualnie niewielkim bezrobociem) przy stabilnych cenach i możliwie niskiej inflacji rezerwa obowiązkowa.

Czym jest rezerwa obowiązkowa znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: