Definicja Obowiązkowa Rezerwa. Co oznacza gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą.
rezerwa obowiązkowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obowiązkowa Rezerwa

Co oznacza REZERWA OBOWIĄZKOWA: Min. stosunek wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny minimalizuje możliwości udzielania kredytów poprzez banki komercyjne, a zatem ogranicza podaż pieniądza, obniżenie tej stopy zwiększa podaż pieniądza
Definicja Ricardo David:
Co to jest Klasyczny angielski ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia dobra – stanowiącą do dziś jedną z podstaw rezerwa obowiązkowa.
Definicja Rozkład Dochodów:
Co to jest pokazuje, w jaki sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce najczęściej analizuje się rozkład dochodów rezerwa obowiązkowa.
Definicja Rata Kapitałowa:
Co to jest Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat rezerwa obowiązkowa.
Definicja Raty Leasingowe:
Co to jest Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę rezerwa obowiązkowa.

Czym jest rezerwa obowiązkowa znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: