Definicja Walutowe Rezerwy. Co oznacza przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne.
rezerwy walutowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Walutowe Rezerwy

Co oznacza REZERWY WALUTOWE: Rezerwy walutowe to zapasy obcych walut przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc płynność w przypadkach kryzysowych. Umożliwią one wtedy spłatę zobowiązań (kredytów, obligacji) zagranicznych państwa albo zakup niezbędnych dóbr i usług z importu. Utrzymuje się je więc w pewnej proporcji do tych zobowiązań i do poziomu importu dóbr i usług poprzez państwo. Rezerwy walutowe mogą także służyć stabilizacji wahań kursu lub wręcz utrzymaniu stałego kursu waluty krajowej względem ustalonej waluty zagranicznej. System jest następujący: jeżeli popyt na obcą walutę przewyższa jej podaż na rynku walutowym, to jej kurs wzmacnia się w walucie krajowej, a wtedy bank centralny państwie może sprzedać własne zapasy tej waluty, by nie doprowadzić do osłabienia waluty krajowej. Możliwa jest również przypadek odwrotna, kiedy zapotrzebowanie na walutę krajową przewyższa jej podaż, a wtedy bank centralny skupuje walutę obcą, emitując krajowy pieniądz na rynek. Te operacje nazywa się interwencją walutową. Rezerwy walutowe są przechowywane w różnych walutach albo w złocie, by zmniejszyć ryzyko straty poprzez nie wartości. To są waluty, które pełnią rolę waluty światowej (waluty rezerwowej), czyli są emitowane poprzez spore, rozwinięte i otwarte gospodarki, swobodnie wymienialne i chętnie przyjmowane poprzez wszystkich uczestników międzynarodowego rynku walutowego. Warunkiem uzyskania statusu waluty rezerwowej jest także rozwinięty rynek finansowy, bo aktywa w niej wyrażone muszą być łatwo zbywalne (płynne). Walutami światowymi są dolar USA, euro, a w znacząco mniejszym stopniu jen, funt brytyjski i frank szwajcarski. Utrzymywaniem rezerw walutowych państwie zajmuje się bank centralny (NBP). W małej części są one przechowywane w gotówce, a wielka ich przewarzająca część jest ulokowana w formie depozytów albo bezpiecznych i łatwych do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych państw, skąd pochodzą waluty światowe
Definicja Rada Unii Europejskiej:
Co to jest Council of the European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji należy koordynacja ogólnej polityki rezerwy walutowe.
Definicja Rezerwa Obowiązkowa:
Co to jest wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny minimalizuje możliwości udzielania kredytów rezerwy walutowe.
Definicja Reżim Kursowy:
Co to jest mechanizm kursu walutowego, to określenie warunków wpływających w zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe mechanizmy: kursów stałych i kursów rezerwy walutowe.
Definicja Rachunek Wyników:
Co to jest zobacz: rachunek zysków i strat rezerwy walutowe.

Czym jest rezerwy walutowe znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: