Definicja Walutowe Rezerwy. Co oznacza przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne.
rezerwy walutowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Walutowe Rezerwy

Co oznacza REZERWY WALUTOWE: Rezerwy walutowe to zapasy obcych walut przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc płynność w przypadkach kryzysowych. Umożliwią one wtedy spłatę zobowiązań (kredytów, obligacji) zagranicznych państwa albo zakup niezbędnych dóbr i usług z importu. Utrzymuje się je więc w pewnej proporcji do tych zobowiązań i do poziomu importu dóbr i usług poprzez państwo. Rezerwy walutowe mogą także służyć stabilizacji wahań kursu lub wręcz utrzymaniu stałego kursu waluty krajowej względem ustalonej waluty zagranicznej. System jest następujący: jeżeli popyt na obcą walutę przewyższa jej podaż na rynku walutowym, to jej kurs wzmacnia się w walucie krajowej, a wtedy bank centralny państwie może sprzedać własne zapasy tej waluty, by nie doprowadzić do osłabienia waluty krajowej. Możliwa jest również przypadek odwrotna, kiedy zapotrzebowanie na walutę krajową przewyższa jej podaż, a wtedy bank centralny skupuje walutę obcą, emitując krajowy pieniądz na rynek. Te operacje nazywa się interwencją walutową. Rezerwy walutowe są przechowywane w różnych walutach albo w złocie, by zmniejszyć ryzyko straty poprzez nie wartości. To są waluty, które pełnią rolę waluty światowej (waluty rezerwowej), czyli są emitowane poprzez spore, rozwinięte i otwarte gospodarki, swobodnie wymienialne i chętnie przyjmowane poprzez wszystkich uczestników międzynarodowego rynku walutowego. Warunkiem uzyskania statusu waluty rezerwowej jest także rozwinięty rynek finansowy, bo aktywa w niej wyrażone muszą być łatwo zbywalne (płynne). Walutami światowymi są dolar USA, euro, a w znacząco mniejszym stopniu jen, funt brytyjski i frank szwajcarski. Utrzymywaniem rezerw walutowych państwie zajmuje się bank centralny (NBP). W małej części są one przechowywane w gotówce, a wielka ich przewarzająca część jest ulokowana w formie depozytów albo bezpiecznych i łatwych do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych państw, skąd pochodzą waluty światowe
Definicja Równowaga Zewnętrzna:
Co to jest Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka rezerwy walutowe.
Definicja Reforma Emerytalna:
Co to jest bazuje zwykle na wymianie mechanizmu emerytalnego, któremu grozi niewypłacalność, na mechanizm, gdzie wysokość wypłat dostosowana jest do sumy zaoszczędzonych i zainwestowanych składek emerytalnych rezerwy walutowe.
Definicja Rating:
Co to jest finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność rezerwy walutowe.
Definicja Repo:
Co to jest angielskiego: repurchase agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych rezerwy walutowe.

Czym jest rezerwy walutowe znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: