Definicja Dochodów Rozkład. Co oznacza sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe.
rozkład dochodów co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dochodów Rozkład

Co oznacza ROZKŁAD DOCHODÓW: Rozkład dochodów pokazuje, w jaki sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce najczęściej analizuje się rozkład dochodów między ekipy decylowe – tzn. pomiędzy równe liczebnie 10 grup gospodarstw domowych, uszeregowanych od najuboższych do najzamożniejszych. Standardowym metodą przedstawiania rozkładu dochodów jest pokazanie, jak dużą procentową część łącznych dochodów (albo łącznego spożycia w gospodarce) uzyskują poszczególne ekipy decylowe. Rozkład dochodów jest rezultatem oddziaływania szeregu czynników: • Różnego wyposażenia różnych grup gospodarstw domowych w zasoby czynników produkcji (kapitału i pracy). Gospodarstwa domowe mogą dysponować większymi albo mniejszymi zasobami finansowymi, co wpływa na wielkość osiąganych poprzez nie dochodów z kapitału. Gospodarstwa domowe mogą też oferować na rynku różną podaż pracy – zarówno co do jakości (poziomu wykształcenia członków gospodarstwa), jak i ilości oferowanej pracy (na przykład skłonności do podejmowania pracy) – co wpływa na wielkość osiąganych poprzez nie dochodów z pracy. • Mechanizmu gospodarczego, mającego wpływ na sposób wynagradzania usług, które świadczą impulsy produkcji w procesie produkcji. • Roli państwa w gospodarce, a w szczególności skali opodatkowania dochodów i ich redystrybucji w drodze wypłat świadczeń na rzecz różnych grup gospodarstw domowych (na przykład w ramach mechanizmu państwa opiekuńczego). Rozkład dochodów w gospodarce ma najważniejsze znaczenie dla problemu kształtowania się nierówności dochodowych i ubóstwa. Nie jest z kolei do końca jasny związek rozkładu dochodów ze wzrostem gospodarczym – przykładowo, wśród historycznych przykładów państw o małym zróżnicowaniu dochodów znajdowały się zarówno państwa, które zdołały osiągnąć wysoki poziom rozwoju (na przykład państwa skandynawskie), jak i państwa, które radziły sobie znacząco gorzej (państwa komunistyczne). Dwa wykresy pokazują rozkład dochodów w Szwecji i Brazylii w 1995 roku. Dla uproszczenia rysunku zamiast dziesięciu grup decylowych, wydzielono pięć grup gospodarstw domowych (ekipa pierwsza – najzamożniejsze). Słupki sumują się do 100% dochodów w gospodarce. Brazylia jest przykładem rozkładu bardzo nierównomiernego, a Szwecja (jak inne państwa skandynawskie) rozkładu bardzo równomiernego, głównie efektem silnej redystrybucji dochodów poprzez państwo przez progresywne podatki i hojne transfery do uboższych gospodarstw domowych
Definicja Realny Produkt Krajowy Brutto:
Co to jest Wskaźnik mierzący przyrost gospodarczy z uwzględnieniem inflacji, a więc zmiany ogólnego poziomu cen rozkład dochodów.
Definicja Równanie Fishera:
Co to jest Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do tego, że istnieje długookresowy związek rozkład dochodów.
Definicja Reverse Repo:
Co to jest na sprzedaży poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w określonym terminie i określonym czasie. Patrz też rozkład dochodów.
Definicja Rada Polityki Pieniężnej:
Co to jest Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes NBP. Zadaniem Porady Polityki Pieniężnej rozkład dochodów.

Czym jest rozkład dochodów znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: