Definicja Trwały Majątek Rzeczowy. Co oznacza urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a.
rzeczowy majątek trwały co to jest

Czy przydatne?

Definicja Trwały Majątek Rzeczowy

Co oznacza RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY: Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe
Definicja Rękojmia:
Co to jest Wynikające z mocy prawa poręczenie sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji rzeczowy majątek trwały.
Definicja Rachunek Wyników:
Co to jest zobacz: rachunek zysków i strat rzeczowy majątek trwały.
Definicja Rynek Kapitałowy:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Główną rolą rynku rzeczowy majątek trwały.
Definicja Rozwój Regionalny:
Co to jest to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regionów rzeczowy majątek trwały.

Czym jest rzeczowy majątek trwały znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: