Definicja Państwa Skarb. Co oznacza występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i.
skarb państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Skarb

Co oznacza SKARB PAŃSTWA: W Polsce to jest organizacja występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków dotyczących tej części mienia państwowego, która nie pozostaje pod zarządem innych państwowych osób prawnych. Specyfiką Skarbu Państwa jako instytucji państwa jest, że wobec obywateli występuje jako równorzędny partner (zawiera się z nim umowy, dokonuje transakcji), nie posiada zaś władzy narzucania swej woli obywatelom (co w relacjach państwo - obywatel jest regułą)
Definicja Subwencja Eksportowa:
Co to jest Dopłata dokonywana poprzez dane państwo na rzecz eksporterów, umożliwiająca im sprzedaż wyrobów za granicę po cenie niższej niż we własnym państwie skarb państwa.
Definicja Stopień Otwartości Gospodarki:
Co to jest handlowej państwie z zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei niski gospodarki zamknięte; skrajnym skarb państwa.
Definicja Stopa Depozytowa:
Co to jest Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym skarb państwa.
Definicja Smith Adam:
Co to jest ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w uwarunkowaniach konkurencji podmiotów dążących do skarb państwa.

Czym jest skarb państwa znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: