Definicja Procentowa Stopa. Co oznacza wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za.
stopa procentowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Procentowa Stopa

Co oznacza STOPA PROCENTOWA: Stopa procentowa to jest rynkowy wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Wydatek ten wyraża się zwykle jako proc. od pożyczonej sumy, mierzony w ujęciu rocznym (tzn. gdyby suma została pożyczona – i zwrócona – dokładnie po roku). Jeśli ktoś pożycza pieniądze na krótszy moment, to zapłaci jedynie część tej sumy. Pożyczka taka może mieć zarówno charakter kredytu, albo zakupu obligacji wyemitowanych poprzez potrzebującą kapitału instytucję. Stopy procentowe są nadzwyczajnie ważne dla funkcjonowania gospodarki, ponieważ ich poziom wpływa na sporo podejmowanych decyzji. Wysokie stopy procentowe zniechęcają do robienia zakupów na kredyt (na przykład do zakupu mieszkania albo samochodu) - w obawie, że konsument nie będzie w stanie spłacić raty kredytu albo wydatki spłaty będą bardzo wysokie, jak również utrudniają przedsiębiorstwom finansowanie bieżących wydatków działalności (kredyt obrotowy). Prócz wpływu na decyzje gospodarstw domowych, stopy procentowe oddziałują także na decyzje spółek w kwestii inwestycji. Wysoki wydatek kredytu może na przykład powstrzymać spółekę przed zbudowaniem nowej fabryki, dzięki której powstałyby nowe miejsca pracy. Poziom stóp procentowych oddziałuje więc na kondycję gospodarki. Generalnie rzecz biorąc, im wyższe stopy procentowe na rynku, tym niższy popyt w gospodarce. Z drugiej strony, wysokie stopy procentowe zachęcają do oszczędzania. Można powiedzieć, że stopa procentowa jest wynagrodzeniem za cierpliwość – oszczędzając pieniądze człowiek rezygnuje z obecnej konsumpcji na rzecz konsumpcji w przyszłości. Im wyższe to jest płaca, tym chętniej podejmuje się decyzję o oszczędzaniu, gdyż dzięki niemu przyszła konsumpcja staje się większa od tej, którą moglibyśmy zrealizować aktualnie. Stopa procentowa kształtuje się na rynku jako cena, która równoważy dostępne oszczędności z popytem na kredyty. Jeśli popyt na kredyt jest większy od dostępnych oszczędności, to stopa procentowa rośnie. Na poziom rynkowych stóp procentowych może również wpływać bank centralny przez politykę pieniężną: przyrost podaży pieniądza obniża stopy procentowe na rynku, a spadek – zwiększa. Ekonomiści często mówią o „stopie procentowej”, choć w gospodarce występuje sporo różnych stóp procentowych – inna jest stopa oprocentowania depozytów, inna kredytów (w obu sytuacjach zależy ona od okresu, na który składamy depozyt albo zaciągamy kredyt), inna jest też stopa oprocentowania obligacji. Większość stóp procentowych wymienia się jednak w tym samym kierunku – zwykle jeśli rośnie jedna, rosną i pozostałe. Można więc stwierdzić, że są one wzajemnie powiązane. Ekonomiści rozróżniają nominalną i realną stopę procentową. Ta pierwsza odnosi się do nominalnej stawki pożyczanych środków, druga jest skorygowana o przewidywaną inflację. Wśród rynkowych stóp procentowych wyróżnia się stopy krótkookresowe (za podstawową stopę krótkookresową uważa się zwykle stopę oprocentowania 3-miesiecznych pożyczek międzybankowych) i długookresowe (za podstawową stopę długookresową uważa się zwykle stopę oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych). W państwach strefy euro, a więc na obszarze jednej waluty, stopy procentowe są na zbliżonym poziomie
Definicja System Emerytalny:
Co to jest świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny to system rozwiązań prawnych i stopa procentowa co znaczy.
Definicja System Rachunków Narodowych:
Co to jest narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku. Powszechnie na świecie stosuje się metodologię stopa procentowa krzyżówka.
Definicja Stała Stopa Procentowa:
Co to jest Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu stopa procentowa co to jest.
Definicja Składka Na Ubezpieczenie Społeczne:
Co to jest Składki płacone poprzez wszystkich pracowników, w stosunku do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i tym podobne stopa procentowa słownik.

Czym jest stopa procentowa znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: