Definicja Referencyjna Stopa. Co oznacza krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych.
stopa referencyjna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Referencyjna Stopa

Co oznacza STOPA REFERENCYJNA: Określa najniższe oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank centralny posiada kilka ważnych narzędzi, za pomocą których oddziałuje na rynek finansowy państwie. Narzędziem, który pozwala na bieżące regulowanie sytuacji na rynku pieniężnym, są operacje otwartego rynku. Jeśli bank centralny uzna, że na rynku jest za dużo pieniędzy, wówczas sprzedaje bankom krótkoterminowe papiery wartościowe. Jeśli z kolei w ocenie banku centralnego pieniędzy jest zbyt mało, wówczas skupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe, zasilając rynek gotówką. Warto podkreślić, że operacje otwartego rynku są interwencjami, które mają przywrócić równowagę na rynku. Są one organizowane z inicjatywy banku centralnego i na określonych poprzez tę instytucję uwarunkowaniach. Stopa referencyjna określa min. oprocentowanie operacji otwartego rynku - wpływa więc również na oprocentowanie innych instrumentów. Jest nazywana także stopą interwencyjną albo też stopą repo
Definicja Straty I Zyski Nadzwyczajne:
Co to jest Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia stopa referencyjna.
Definicja Szok (Wstrząs) Przejściowy:
Co to jest wyłącznie charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa wzrostu gospodarczego w danym stopa referencyjna.
Definicja Spożycie Zbiorowe:
Co to jest znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby zdrowia, administracji publicznej. Spożycie stopa referencyjna.
Definicja Specjalizacja:
Co to jest Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo stopa referencyjna.

Czym jest stopa referencyjna znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: