Definicja Zastąpienia Stopa. Co oznacza wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej.
stopa zastąpienia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastąpienia Stopa

Co oznacza STOPA ZASTĄPIENIA: Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego
Definicja Szkoda:
Co to jest Utrata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie stopa zastąpienia.
Definicja Stopa Lombardowa:
Co to jest Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych stopa zastąpienia.
Definicja Spółka Komandytowo - Akcyjna:
Co to jest mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a przynajmniej jeden wspólnik stopa zastąpienia.
Definicja Szara Strefa:
Co to jest strefy (albo gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa stopa zastąpienia.

Czym jest stopa zastąpienia znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: