Definicja Strata. Co oznacza jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku.
strata co to jest

Czy przydatne?

Definicja Strata

Co oznacza STRATA: Niekorzystny rezultat działalności jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku
Definicja Szkoda:
Co to jest Utrata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie strata.
Definicja Stopa Lombardowa:
Co to jest Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych strata.
Definicja Suma Ubezpieczenia:
Co to jest złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach strata.
Definicja System Emerytalny:
Co to jest świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny to system rozwiązań prawnych i strata.

Czym jest strata znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: