Definicja Narodowych Rachunków System. Co oznacza spójny, statystyczny zapis najważniejszych.
system rachunków narodowych co to jest

Czy przydatne?

Definicja Narodowych Rachunków System

Co oznacza SYSTEM RACHUNKÓW NARODOWYCH: Mechanizm rachunków narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku. Powszechnie na świecie stosuje się metodologię rachunków narodowych SNA (mechanizm of National Accounts) opracowaną razem poprzez ONZ, Bank Światowy i Eurostat. W państwach UE stosuje się nieco bardziej zaawansowaną metodologicznie wersję mechanizmu rachunków narodowych ESA. Mechanizm rachunków narodowych pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo kolejno wytwarza dobra, tworzy i dzieli dochody, a w ostatecznym rachunku dokonuje decyzji na temat ostatecznego zużycia dóbr. Mechanizm rachunków narodowych obejmuje szereg mechanizmów, które mają miejsce w gospodarce: • Mechanizm wytwarzania PKB, a w szczególności powstawanie wartości dodanej w różnych sektorach instytucjonalnych i w różnych gałęziach gospodarki. • Podział pierwotny dochodów, a więc podział dochodów ze sprzedaży towarów i usług pomiędzy dochody czynników produkcji (dochody pracy i kapitału), i podatki pośrednie. • Podział wtórny dochodów, a więc mechanizmy redystrybucji dochodów między różnymi sektorami instytucjonalnymi i wewnątrz tych sektorów (na przykład mechanizm poboru poprzez państwo podatków bezpośrednich i wypłat transferów do gospodarstw domowych z tytułu zabezpieczenia społecznego). • Podział ostateczny dóbr pomiędzy różne kategorie popytu finalnego: spożycie indywidualne, spożycie zbiorowe, nakłady inwestycyjne brutto, wzrost zapasów i saldo handlu zagranicznego. W polskiej statystyce publicznej metodologię rachunków narodowych SNA wdrożono wspólnie z reformami rynkowymi z początku lat 1990-tych, związanymi z procesem transformacji gospodarczej. W poprzednim okresie centralnego planowania statystyka publiczna posługiwała się odmienną metodologią NMP – Net Material Product – odzwierciedlającą założenia komunistycznej teorii ekonomii, negującej znaczenie usług w rozwoju gospodarczym
Definicja Stopa Lombardowa:
Co to jest Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych system rachunków narodowych co znaczy.
Definicja Smith Adam:
Co to jest ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w uwarunkowaniach konkurencji podmiotów dążą system rachunków narodowych krzyżówka.
Definicja Spółka Komandytowo - Akcyjna:
Co to jest mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a przynajmniej jeden wspól system rachunków narodowych co to jest.
Definicja Stopa Depozytowa:
Co to jest Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym system rachunków narodowych słownik.

Czym jest system rachunków narodowych znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: