Definicja system z bretton woods. Co oznacza ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w.
system z bretton woods co to jest

Czy przydatne?

Definicja system z bretton woods

Co oznacza SYSTEM Z BRETTON WOODS: Międzynarodowy mechanizm walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako centralną walutą. Mechanizm załamał się pod wpływem kryzysu naftowego w roku 1971, kiedy amerykański prezydent Nixon zniósł stały kurs dolara wobec złota (35 USD za uncję złota)
Definicja Specjalizacja:
Co to jest Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo system z bretton woods.
Definicja Skarbowe Papiery WartoŚciowe:
Co to jest wartościowe to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od inwestorów stawki, wspólnie z system z bretton woods.
Definicja Swap:
Co to jest polegająca na zamianie dwóch strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy w zamian za odsetki od tej system z bretton woods.
Definicja Symetryczny Szok Popytowy:
Co to jest zobacz: szok popytowy system z bretton woods.

Czym jest system z bretton woods znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: