Definicja Strefa Szara. Co oznacza nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w.
szara strefa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Strefa Szara

Co oznacza SZARA STREFA: Mianem szarej strefy (albo gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa. Elementami szarej gospodarki są zarówno robota „na czarno” niezarejestrowanego pracownika, jak funkcjonowanie uchylającej się od płacenia podatków małej spółki, nielegalna sprzedaż towarów i usług (bez odprowadzania należnych podatków pośrednich) albo realizowane odpłatnie – lecz bez zgłoszenia do odpowiednich organów i spełnienia wymagań podatkowych – usługi na rzecz sąsiadów (na przykład naprawy domowe albo sprząniedrogie). Z definicji nie zalicza się z kolei do szarej strefy działalności przestępczej i kryminalnej – nie jest więc elementem szarej strefy ani robota złodzieja, który kradnie ludziom portfele, ani działalność zakładu produkującego narkotyki. Produkcja wytworzona w szarej strefie stanowi część PKB i powinna abyć poprzez urzędy statystyczne doliczana do wartości wytworzonego w państwie PKB (z przyczyn oczywistych urzędy statystyczne posługują się tu szacunkami). Czynnikami, które przyczyniają się do istnienia i rozwoju szarej strefy są zwykle nadmierne podatki, niesprawność instytucji publicznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobór podatków i rejestrację działalności gospodarczej, nieprzejrzyste i nieżyczliwe przedsiębiorcom prawo, nadmierna biurokracja. Osobnym problemem jest zapytanie, czy istnienie szarej strefy jest per saldo dla gospodarki korzystne, czy też nie: • Z jednej strony, szara strefa przyczynia się do wzrostu PKB i stanowi często naturalną obronę drobnych przedsiębiorców przed nadmierną biurokracją i nadmiernymi podatkami (innymi słowy, dzięki szarej strefie podejmowana jest często aktywność gospodarcza, która w gospodarce legalnej nie zostałby podjęta). • Z drugiej strony, szara strefa nie odprowadza podatków na rzecz państwa. Jeśli jej skala jest duża, znaczna część należnych wpływów podatkowych nie trafia do budżetu, co przyczynia się do powstawania deficytów budżetowych i do prób dalszego podnoszenia obciążeń podatkowych dla spółek działających na mocy prawa (przyrost fiskalizmu). To natomiast prowadzi do wypychania z rynku przedsiębiorstw działających odpowiednio z prawem. Generalnie uważa się, że choć zdarzenie istnienia dużej szarej strefy jest dla gospodarki raczej negatywne, walka z nim nie powinna odbywać się przez próby zniszczenia tej działalności, lecz przez zachęty do jej legalizacji. Służą temu zwłaszcza działania na rzecz obniżenia uciążliwości podatków, uproszczenia prawa i redukcji biurokracji – którym jednak powinny również towarzyszyć działania na rzecz wzrostu skuteczności wykrywania działalności nielegalnej. Czasem również stosuje się rozwiązania kontrowersyjne, jak abolicja podatkowa. Szara gospodarka jest w Polsce szczególnie duża w razie handlu i napraw i budownictwa
Definicja Spożycie Prywatne:
Co to jest indywidualne znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania wolnego czasu. Spożycie szara strefa co znaczy.
Definicja Szczyt Unii Europejskiej:
Co to jest Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego szara strefa krzyżówka.
Definicja Suma Ubezpieczenia:
Co to jest Suma wyrażona w złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowyc szara strefa co to jest.
Definicja System Rachunków Narodowych:
Co to jest narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku. Powszechnie na świecie stosuje się metodologię szara strefa słownik.

Czym jest szara strefa znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: