Definicja Przejściowy Wstrząs Szok. Co oznacza krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła.
szok (wstrząs) przejściowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przejściowy Wstrząs Szok

Co oznacza SZOK (WSTRZĄS) PRZEJŚCIOWY: Szok, który ma wyłącznie charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa wzrostu gospodarczego w danym państwie
Definicja Stopa Lombardowa:
Co to jest Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Swap:
Co to jest polegająca na zamianie dwóch strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy w zamian za odsetki od tej szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Sprawozdanie Finansowe Jednostki:
Co to jest uzupełnione niekiedy częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i konsekwencje jej działalności, z uwzględnieniem szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Spożycie Zbiorowe:
Co to jest znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby zdrowia, administracji publicznej. Spożycie szok (wstrząs) przejściowy.

Czym jest szok (wstrząs) przejściowy znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: