Definicja Przejściowy Wstrząs Szok. Co oznacza krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła.
szok (wstrząs) przejściowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przejściowy Wstrząs Szok

Co oznacza SZOK (WSTRZĄS) PRZEJŚCIOWY: Szok, który ma wyłącznie charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa wzrostu gospodarczego w danym państwie
Definicja System Z Bretton Woods:
Co to jest mechanizm walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako centralną walutą. Mechanizm załamał szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Stawka Podatkowa:
Co to jest Wyznacznik służący wyznaczeniu wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Spółka Jawna:
Co to jest osobowa; w kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania szok (wstrząs) przejściowy.
Definicja Szkoda:
Co to jest Utrata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie szok (wstrząs) przejściowy.

Czym jest szok (wstrząs) przejściowy znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: