Definicja Zdrowotne Ubezpieczenie. Co oznacza opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w razie.
ubezpieczenie zdrowotne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zdrowotne Ubezpieczenie

Co oznacza UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: Umowa, w ramach której w zamian za opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w razie dolegliwości wypłata pokrywająca wydatki leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne może mieć charakter publiczny (jest wówczas częścią mechanizmu zabezpieczenia społecznego) albo prywatny
Definicja Ubezpieczenie Osobowe:
Co to jest Ubezpieczenie, którego obiektem jest życie człowieka albo jego zdolność do pracy ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Unia Celna:
Co to jest integracyjnego, polegająca na całkowitym zniesieniu ceł we wzajemnych relacjach handlowych państw należących do unii celnej, a ponadto ustanowieniu poprzez te państwa wspólnej taryfy celnej i ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Ubezpieczenia Grupowe:
Co to jest Ubezpieczenie osobowe, gdzie jedną stroną jest ekipa osób. Aktualnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Unia Gospodarcza:
Co to jest integracyjnego, polegająca na tym, że państwa w niej uczestniczące prócz spełnienia warunków unii celnej, decydują się na harmonizację narodowej polityki gospodarczej, co ma przygotować te państwa do ubezpieczenie zdrowotne.

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: