Definicja Zdrowotne Ubezpieczenie. Co oznacza opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w razie.
ubezpieczenie zdrowotne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zdrowotne Ubezpieczenie

Co oznacza UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: Umowa, w ramach której w zamian za opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w razie dolegliwości wypłata pokrywająca wydatki leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne może mieć charakter publiczny (jest wówczas częścią mechanizmu zabezpieczenia społecznego) albo prywatny
Definicja Umowa Ubezpieczenia:
Co to jest Umowa, poprzez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w przypadku zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Usługi:
Co to jest Dobra ekonomiczne które służą realizacji potrzeb konsumentów, występujące w formie niematerialnej, zwykle konsumowane na miesjcu wytworzenia ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Ubezpieczenia Grupowe:
Co to jest Ubezpieczenie osobowe, gdzie jedną stroną jest ekipa osób. Aktualnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie zdrowotne.
Definicja Użytkownik Wieczysty:
Co to jest Osoba fizyczna albo osoba prawna, która posiada w użytkowaniu wieczystym grunty albo nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy ubezpieczenie zdrowotne.

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: