Definicja Podatkowe Ulgi. Co oznacza podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia.
ulgi podatkowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podatkowe Ulgi

Co oznacza ULGI PODATKOWE: Przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia stawki podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług i innych odliczeń stanowiących obiekt konstrukcji tego podatku
Definicja Unia Europejska:
Co to jest gospodarczym, na którym postanowiono zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Zamierzenia te nie są jeszcze w pełni zrealizowane – w szczególności odnosząc się do swobody ulgi podatkowe.
Definicja Urzędy Statystyczne:
Co to jest Instytucje publiczne, których zadaniem jest gromadzenie i publikowanie danych opisujących stan gospodarki ulgi podatkowe.
Definicja Unia Gospodarcza I Walutowa:
Co to jest walutowa (UGW) stanowi bardzo zaawansowany szczebel integracji gospodarczej, na którym członkowie ugrupowania integracyjnego koordynują swą politykę makroekonomiczną, ustalają stałe kursy zamiany ulgi podatkowe.
Definicja Umowa Ubezpieczenia:
Co to jest Umowa, poprzez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w przypadku zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę ulgi podatkowe.

Czym jest ulgi podatkowe znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: